загрузка...
Loading...

ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 

1. Вуглеводні

1.2. Циклоалкани

 

Вуглеводні можуть утворювати циклічні молекули. Такі вуглеводні називають циклоалканами.

Приклад. У циклогексані С6Н12 атоми Карбону утворюють шестикутник.

У циклоалканах атоми Карбону знаходяться в sp3-гібридному стані, отже, вони утворюють (просторову) циклічну структуру, яка може існувати в двох формах, так званих конформаціях (просторових структурах).

 

 

Назви циклоалканам дають відповідно до вищезгаданих правил, встановлених для алканів, але перед назвою ставлять префікс цикло.

Увага: циклоалкани не є ізомерами алканів.


загрузка...
загрузка...