загрузка...
Loading...

Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

КРИСТАЛИ

 

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

 

Кристали — тверді тіла, в яких атоми, іони або молекули утворюють впорядковану періодичну структуру.

Кристалічні ґратки — просторове періодичне розташування атомів, молекул або іонів у кристалі.

Кристалічний стан характеризується дальнім порядком розташування частинок, що утворюють речовину. Рідина характеризується ближнім порядком, а газовий стан характеризується повного невпорядкованістю розташування молекул відносно одна одної.

Здатність речовин існувати у вигляді двох або декількох кристалічних структур називають поліморфізмом.

Різні кристалічні структурні форми речовини називають поліморфними модифікаціями.


загрузка...
загрузка...