загрузка...
Loading...
Check Google Page Rank

Англійська мова
The Аdverb. Прислівник

Adverbs of manner. Прислівники способу дії

Цей тип прислівників показує, як відбувається дія, наприклад quickly, noisily тощо. Як правило, такі прислівники вживаються в кінці речення, але ті з них, які мають закінчення ly, інколи можуть вживатися всередині речення:
We ran home quickly. (Ми побігли додому швидко.)
We quickly ran home. (Ми швидко побігли додому.)
Too, enough
Too вживається перед прикметником чи прислівником:
He is too old. (Він досить старий.)
You do it too quickly. (Ви робите це занадто швидко.)
Enough вживається після прикметника чи прислівника:
He is old enough. (Він досить старий.)
You do it quickly enough. (Ви робите це досить швидко.)
Too many, too much і enough вживаються перед іменником:
You’ve read too many books. (Ви прочитали дуже багато книжок.)
We spend too much time working. (Ми витрачаємо дуже багато часу на роботу.)
Have we got enough sugar? (Чи є в нас достатньо цукру?)
Enough вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками.
Якщо за змістом зрозуміло, про що йдеться, то іменник не вживається:
You should add a little salt. Not too much. (Вам слід додати трохи солі. Не дуже багато.)
Запам’ятай!
Деякі конструкції з прислівниками too i enough:
It’s too dangerous to walk alone at night. (Дуже небезпечно гуляти одному вночі.)
We have too many interesting photos to look at. (У нас є дуже багато цікавих фотографій, які слід подивитися.)
He is strong enough to take part in the Olympic Games. (Він досить сильний для того, щоб брати участь в Олімпійських іграх.)
We brought enough books to prepare for the test. (Ми принесли достатньо книжок для того, щоб готуватися до контрольної.)

загрузка...

загрузка...