загрузка...
Loading...

Математика - Алгебра

Подільність натуральних чисел

Степінь

Добуток n однакових множників, кожний із яких дорівнює а, називається nстепенем числа а і записується :
,
де n — натуральне число.
Вираз називається степенем, число a — основою степеня, число n — показником сте­пеня.
Приклади
;
.

загрузка...
загрузка...