загрузка...
Loading...

Математика - Алгебра

Одночлени

Одночлен і його стандартний вигляд

Вирази, які являють собою букви, числа, їхні степені й добутки, називаються одночле­нами.
Якщо одночлен записаний у вигляді добутку, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, а всі інші множники є степенями різних букв, то він називається одночленом стандартного вигляду.
Будь-який одночлен тотожніми перетвореннями можна звести до стандартного ви­гляду.
Для одночлена у стандартному вигляді числовий множник називається коефіцієнтом, а сума показників степенів усіх букв, що входять до нього, — степенемодночлена.
Якщо одночлен є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0.
Приклади
1) — стандартний вигляд; 12 — коефіцієнт; — степінь.
2) .
Будь-який одночлен стандартного вигляду можна представити добутком двох одночленів стандартного вигляду. Наприклад:
.

загрузка...
загрузка...