загрузка...
Loading...

Математика - Алгебра

Многочлен

Многочленом називається сума кіль­кох одночленів.
Одночлени, які складають много­член, називаються його членами. Подібні доданки многочлена називають подібними членами многочлена.
Многочлен, що є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних членів, називається многочленом стандартного вигляду.
Степенем многочлена стандартного вигляду називається степінь одночлена, який є найбільшим серед степенів од­ночленів, що утворюють даний многочлен.
Кожний многочлен є цілим виразом.
Додавання та віднімання многочленів виконують за правилами розкриття дужок та зведення подібних доданків.

загрузка...
загрузка...