загрузка...
Loading...
Check Google Page Rank

Фізика

Взаємодія тіл

Взаємодія тіл. Сила

Якщо стан руху якогось тіла змінився внаслідок дії на нього іншого тіла, то кажуть, що друге тіло подіяло на перше тіло з деякою силою.
При цьому і перше тіло діяло на друге з такою самою силою, тобто ці тіла провзаємодіяли.
СилаF (від англ. force) — це фізична величина, що є кількісною мірою взаємодії тіл.
Сила вимірюється у ньютонах, .
Графічно силу зображують стрілкою, яка має напрям дії сили і довжина якої в деякому масштабі відповідає числовому значенню сили. Більшій силі відповідає довша стрілка.

загрузка...

загрузка...