загрузка...
Loading...
Check Google Page Rank

Фізика

Кінематика

Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах

Рівномірний рух

Рівноприскорений рух

загрузка...

загрузка...