загрузка...
Loading...

Фізика

Кінематика

Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах

Рівномірний рух

Рівноприскорений рух

загрузка...
загрузка...