Фізика

Кінематика

Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному і рівноприскореному рухах

Рівномірний рух

Рівноприскорений рух

загрузка...

загрузка...