загрузка...
Loading...

Фізика

Динаміка

Сили пружності. Закон Гука

Пружність — це здатність деформованих тіл відновлювати початкові форму і об’єм за умови припинення зовнішньої дії.
Сили пружності виникають при деформуванні тіл і напрямлені протилежно до сил, які викликають деформацію.
Сила пружності за модулем прямо пропорційна зміні довжини тіла : , де k — жорсткість тіла, що деформується (пружини). Ця формула — один із виразів закону пружності твердих тіл, що його відкрив у 1660 р. англійський фізик Роберт Гук.
Нехай стрижень із пружного матеріалу початковою довжиною і початковою площею поперечного перерізу здеформували так, що він має і . Відносним видовженнямстрижня називається відношення . Механічне напруження, що виникає у стрижні, — це відношення сили пружності до площі S0: .
Закон Гука при невеликих видовженнях констатує пряму пропорційність між s i e: , тобто механічне напруження в тілі при його деформації в межах пружності прямо пропорційне відносному видовженню.
Коефіцієнт пропорційності Е називається модулем пружності, або модулем Юнга (на честь англійця Томаса Юнга).

загрузка...
загрузка...