загрузка...
Loading...

Фізика

Термодинаміка

Закони термодинаміки

Перший закон термодинаміки (два формулювання):
1) Результатом одержання системою кількості теплоти Q є збільшення внутрішньої енергії системи і виконання нею роботи проти зовнішніх сил: (звідси , , тобто робота А не більша за кількість теплоти Q (не може існувати «вічний двигун 1-го роду», який би дозволяв виконувати роботу ).
2) Приріст внутрішньої енергії системи може бути результатом і теплопередачі системі, і виконання над нею роботи зовнішніми силами: , де .
Другий закон термодинаміки: неможлива самочинна теплопередача від менш нагрітого тіла більш нагрітому; не може існувати «вічний двигун 2-го роду», який забезпечував би виконання умови .

загрузка...
загрузка...