загрузка...
Loading...

Фізика

Термодинаміка

Принцип дії теплових двигунів. Ккд теплового двигуна

Тепловими двигунами називаються періодично діючі пристрої, що перетворюють теплову енергію на механічну. Робоче тіло двигуна (газ), розширюючись під час взаємодії з нагрівником та одержуючи від нього кількість теплоти , виконує роботу проти зовнішніх сил. Повертається газ до початкового стану під зовнішньою дією і при цьому віддає кількість теплоти охолоджувачу («холодильнику»). Різниця дорівнює роботі , яку виконує тепловий двигун за 1 цикл (круговий процес).
ККД будь-якого теплового двигуна:
.
Розрахунки, виконані Саді Карно, показали, що максимальний ККД обчислюється так:, де і — температури нагрівника та охолоджувача.
Різновидом теплового двигуна є і двигун внутрішнього згоряння.

загрузка...
загрузка...