загрузка...
Loading...

Українська мова
Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, наголос, склад.
Графіка вивчає умовні знаки при передачі на письмі усного мовлення (букви, апостроф, знак наголосу, дефіс, крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки).
Орфографія — це система правил передачі звуків мови (слів і їх форм) на письмі.
Лексика і фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вживання, зв’язок з іншими словами.
Орфоепія вивчає правила нормативної літературної вимови.
Словотвір вивчає структуру слів і способи їх творення.
Морфологія вивчає будову слів, їх граматичні властивості, поділ на частини мови.
Синтаксис вивчає будову і граматичне значення словосполучень і речень.
Пунктуація вивчає правила постановки розділових знаків.

загрузка...
загрузка...