загрузка...
Loading...

Українська мова
Словотвір

Словотвір

Словотвір — це розділ мовознавчої науки, який досліджує закони творення слів та структуру слова.

Структура слова

3 Закінчення — змінна частина слова, що утворює форми слова.
Основа слова — частина слова без закінчення або все незмінне слово.
Корінь — головна значуща частина слова, яка містить його лексичне значення.
Префікс — значуща частина слова, що знаходиться перед коренем.
Суфікс — значуща частина слова, що знаходиться після кореня.
Префікси й суфікси служать для утворення нових слів.

загрузка...
загрузка...