загрузка...
загрузка...

Check Google Page Rank

Основи філософських знань
Розділ другий
ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ

ГЛАВА П'ЯТА
ПІЗНАННЯ

Що таке пізнання? Які основні форми пізнання? Які закономірності переходу від незнання до знання, від знання менш глибокого до знання більш глибокого? Що таке істина? Що є критерієм істини? Якими шляхами, засобами досягається істина і переборюються обмани? Ці та інші питання розглядаються теорією пізнання, або гносеологією. Гносеологія (грец. gnosis — знання і logos — слово, вчення) — вчення про знання. У філософії поряд з поняттям гносеологія вживається термін епістемологія (грец. episteme — знання, на відміну від doxa — думка). Епістемологією звичайно називають теорію наукового пізнання.

загрузка...
загрузка...