загрузка...
Loading...

Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 6. Філософія XX століття

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Неотомізм. Метафізика. Трансцендентний. Трансцендентальний. Натурфілософія. Персоналізм. Втягнуте існування. Антропологізм. Фрейдизм. Лібідо. Витиснення. Комплекс. Сублімація. Неофрейдизм. Екзистенціалізм. Відчуження. Герменевтика. Герменевтичне коло. Сцієнтизм. Позитивізм. Неопозитивізм. Логічний атомізм. Верифікація, фальсифікаціонізм. Фізикалізм. Постпозитивізм. Інтерналізм й екстерналізм. Структуралізм. Соціобіологізм. Геннокультурна коеволюція. Генетичний детермінізм. Постмодернізм. Деконструкція.


загрузка...
загрузка...