загрузка...
Loading...
Check Google Page Rank

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Лекція 10

СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, АБО РЕЛІГІЇ «НОВОГО СТОЛІТТЯ»

 

10.1 Причини появи нетрадиційних релігій

Терміни «нетрадиційні» релігії, «позаконфесійні» культи, релігії «Нового століття» вживаються як позначення релігійних новоутворень, що виникли в останній третині XX ст. При знайомстві з новими течіями можна виявити ряд рис, що їх помітно відрізняють від традиційних, сформованих конфесій. Головна відмінність полягає в тому, що за своїм походженням вони не пов'язані з уже існуючими течіями й віросповіданнями.

Виникає питання: які причини появи нетрадиційних релігій? Надамо їм стислу характеристику.

1. Стрімке зростання соціальних проблем, викликане високими темпами науково-технічного прогресу. Зростає тривога з приводу небезпеки ядерної катастрофи, здатної знищити цивілізацію. Підсилюють хвилювання людей проблеми захисту навколишнього середовища, що виникають унаслідок техногенних катастроф, катаклізмів, локальних воєн, а також тероризм, зростання злочинності, наркоманії, алкоголізму, інфляції. У свідомості людей нерідко виникають уявлення про ірраціональні сили, що вийшли з-під контролю. Людина почуває себе загубленою, самотньою в цьому світі, відчуває «духовний вакуум», безцільність існування. Природно виникає проблема подолання відчуженості особистості від навколишнього світу.

2. Західні дослідники відзначають кризу панівної церкви 60-х рр.: скорочувалося число парафіян, слабшав інтерес до ритуалів, знижувався релігійний ентузіазм віруючих. Причина цього крилася в нездатності старої релігії забезпечити психологічну компенсацію незахищеності перед життєвими проблемами, насамперед у молоді. Колишні вірування дискредитують себе як союзники існуючого порядку речей.

3. Пошук нових релігійно-практичних установок.


загрузка...

загрузка...