Бджільництво - словник-довідник

В'ЯЗКІСТЬ МЕДУ (густота, плинність) — залежить від зрілості меду, тобто вмісту в ньому води.

Виражається в абсолютних одиницях — пуазах або в умовних одиницях — відношенні швидкості витікання меду через який-небудь отвір до швидкості витікання води.

Пуаз — робота, необхідна для того, щоб зрушити на 1 см протягом однієї секунди паралельно один одному два шари меду площею 1 см2 кожен.

В'язкість меду визначається при температурі 45 °С і прямо залежить від його водності.

При температурі 45 °С в'язкість води дорівнює 0,6. Отже, мед нормальної водності (18 %) має В. (6,064) у 10 разів вищу, ніж вода. Мед із водністю 25 % за В. (1,051) наближається до води. В. м. знаходиться в обернено пропорційній залежності від його водності.

Коефіцієнт в'язкості

16,6

9,436

18

6,064

19

4,393

20

3,313

22

1,985

25

1,051

На практиці В. відцентрового меду можна визначити, зачерпнувши столовою ложкою мед і швидко повертаючи її: зрілий мед стікати з ложки не буде, тоді як незрілий мед легко стікатиме, незалежно від того, як швидко ви обертатимете ложку.

Це можна встановити тільки при температурі близько 20 °С, тому що В. м. дуже сильно залежить від температури. Коефіцієнт В. м. (якщо для води він дорівнює 1) при різних температурах буде таким:

Коефіцієнт в'язкості

20

1400

30

380

40

150

50

50

60

25

Звідси видно, що взятий з вулика мед, з температурою ЗО °С, має В. (380) майже в 4 рази меншу порівняно з В., яку він матиме, коли охолоне до 20 °С (1400). Тому прийнято відкачувати мед відразу ж після відбору рамок із вулика, поки він не охолонув.

У різних ботанічних сортах В. м. коливається від 3,18 до 14,4 пуаза. В. м. збільшують також колоїди й декстрини, що містяться в ньому. Меди, багаті на вміст плодового цукру, є найрідкішими. Якщо основні цукри меду розчинити у воді 60% -вої концентрації при температурі 25 °С, то отримаємо В. у сотих частках пуаза: у тростинного цукру — 12,701; у виноградного — 9,660 і в плодового — 8,628.

За В. сорти меду діляться на п'ять груп: дуже рідкий — конюшиновий, акацієвий й ін.; рідкий — липовий, гречаний, рапсовий; густий — еспарцетовий, кульбабовий; клейкий — падевий; драглеподібний — вересовий мед.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити