Лісівництво

ПЕРЕДМОВА


Законом України «Про вищу освіту» (2001) у вузах ІІІ-ІV рівнів акредитації передбачена підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Закон вимагає (ст.8, п.4) від таких фахівців при виконанні професійних задач та обов'язків на первинних посадах діяльності інноваційного характеру. Така вимога підготовки фахівців може бути забезпечена більш глибоким розкриттям питань програми тієї чи іншої дисципліни порівняно з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Окрім того, фахівці магістерського рівня повинні знати основи наукових досліджень, що також необхідне для діяльності інноваційного характеру.

У Національному аграрному університеті підготовка магістрів за фаховим спрямуванням «Лісове і садово-паркове господарство» розпочата з 2003 р. Автор приймав безпосередню участь у їх підготовці. Викладав дисципліну «методологія наукових досліджень». Накопичений досвід і використаний у даному посібнику.

Питання програми магістерської підготовки з лісівництва розкриті у формі лекцій, які об'єднані у чотири розділи. Окремим розділом викладений матеріал, що стосується понять про науку, наукову діяльність, методології наукових досліджень, сучасних структур, які займаються науковими дослідженнями у лісах України, місця української лісової науки у міжнародних наукових організаціях.

Автор вважає, що таким чином викладений матеріал буде слушним для його використання у магістерській підготовці фахівців лісівницького спрямування. Дотримуючись дидактичних принципів викладання матеріалу програм, автор свідомо допустив окремі повторення у різних розділах, акцентуючи увагу читача на важливих питаннях, розглядаючи їх під різним кутом зору.

Автор щиро вдячний Л. С. Киричку, С. С. Горбаченко, А. Г. Дітковській, С. Є. Сендоніну за допомогу у підготовці рукопису до видання, а також рецензентам — проф. А. І. Пилипенку, доктору с.-г. наук Ф. М. Левону за прочитання рукопису та слушні зауваження.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити