Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА


3.3 Ліс і шкідливі атмосферні домішки (полютанти)


Забруднення атмосфери протягом XX ст. збільшилось у середньому на 20%. У повітрі промислових центрів зросла концентрація димових газів, аерозолів, чадного та сірчаного газів, сполук фтору, вугільного та цементного пилу, оксиду азоту тощо. Загалом забруднювачі повітря отримали назву «полютанти.» Вони перебувають у твердому, газоподібному та рідкому стані. Найнебезпечніші для людини — оксиди азоту, вуглеводень, сірчистий газ, пил та ін. При значній концентрації полютантів у повітрі промислових центрів вони помітно шкодять здоров'ю людей. В Україні вміст шкідливих полютантів у повітрі перевищує допустимі норми.

Для лісу найбільш шкідливі аерозольні та газоподібні полютанти-сірчаний ангідрид, сірководень, фтористий та хлористий водень, аміак, ацетилен, вихлопні гази автотранспорту. Під дією шкідливих полютантів хворіють і гинуть перш за все хвойні ліси.

Але ліси здатні поглинати атмосферні домішки і до певної міри не страждати від цього. Тобто ліс виконує роль фільтра, очищаючи атмосферу. Один гектар лісу здатний щорічно осаджувати 50-70 т пилу, до 1 т фітотоксичних газів. Основними елементами поглинання виступають поверхня рослин і ґрунту. Ліс, як фільтр, забезпечує переміщення полютантів з атмосфери в біосферу.

Не всі деревні породи однаково відносяться до впливу полютантів. Критерієм газостійкості вважають ступінь пошкодження листя від утримання в них шкідливих речовин. Деревні породи поділяють за ступенем газостійкості на три групи: толерантні, середньо чутливі та дуже чутливі. Перелік порід за групами наведений у підручнику «Лісівництво» В. Є. Свириденка, О. Г.Бабіча, Л. С. Киричка (2004).

При веденні лісового господарства потрібно формувати лісостани з урахуванням газостійкості деревних порід. Це підвищить газостійкість лісів майбутнього.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити