Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

 

Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ

 

2.1 Поняття про рекреаційне навантаження

 

Рекреаційна діяльність людини всебічно впливає на лісові насаджен­ня. Але головним фактором впливу є ходіння по лісі, в результаті якого витоптується живий надґрунтовий покрив, самосів і підріст, порушується лісова підстилка, ущільнюється ґрунт. Відвідуваність рекреаційних об'єктів називають рекреаційним навантаженням. Надмірна відвідува­ність може призвести до порушення зв'язків між компонентами лісу, втра­ти стійкості (стабільності) лісового насадження, до повного його розладу.

Поки що немає єдиної міри рекреаційного навантаження. Найбільш розповсюдженою одиницею виміру є люд*год-1*га або близькою до неї люд*га-1. Тобто більшість дослідників рекреаційного впливу на ліс оцінює його за кількістю людей, що прогулюються за одиницю часу на площі в 1 га в середньому за сезон. Але в різних географічних районах три­валість сезонів — різна, до того ж не враховується навантаження в зимо­вий період, а воно може становити 1/3 від загального. Отже все це ускладнює порівняння навантажень в різних рослинних зонах. У біль­шості країн рекреаційне навантаження вимірюється як люд*год*га-1 Для більшості рослинних зон України тривалість рекреаційного сезону встановлена з 1 травня до 15 жовтня, що складає 165 днів. В серед­ньому денна тривалість становить 5-7 годин, тобто за сезон лежить в межах 825-1150 (в середньому 1000) годин.

За результатами численних досліджень опрацьовані нормативи рекреаційних навантажень для різних об'єктів. Так, В. Т. Школаєнко (1976) пропонує рекреаційні навантаження встановлювати, виходячи з потенційної можливості самовідновлення природних ландшафтів. Вони становлять для лісу 3-5, а для лісопарку 10-20 люд*га-1. В. П. Чижова (1977) розрахувала граничнодопустимі навантаження для ялин­ників Підмосков'я — 15, а для березняків — 20-30 люд*га-1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити