Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН


Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ


2.1 Поняття про рекреаційне навантаження


Рекреаційна діяльність людини всебічно впливає на лісові насадження. Але головним фактором впливу є ходіння по лісі, в результаті якого витоптується живий надґрунтовий покрив, самосів і підріст, порушується лісова підстилка, ущільнюється ґрунт. Відвідуваність рекреаційних об'єктів називають рекреаційним навантаженням. Надмірна відвідуваність може призвести до порушення зв'язків між компонентами лісу, втрати стійкості (стабільності) лісового насадження, до повного його розладу.

Поки що немає єдиної міри рекреаційного навантаження. Найбільш розповсюдженою одиницею виміру є люд*год-1*га або близькою до неї люд*га-1. Тобто більшість дослідників рекреаційного впливу на ліс оцінює його за кількістю людей, що прогулюються за одиницю часу на площі в 1 га в середньому за сезон. Але в різних географічних районах тривалість сезонів — різна, до того ж не враховується навантаження в зимовий період, а воно може становити 1/3 від загального. Отже все це ускладнює порівняння навантажень в різних рослинних зонах. У більшості країн рекреаційне навантаження вимірюється як люд*год*га-1 Для більшості рослинних зон України тривалість рекреаційного сезону встановлена з 1 травня до 15 жовтня, що складає 165 днів. В середньому денна тривалість становить 5-7 годин, тобто за сезон лежить в межах 825-1150 (в середньому 1000) годин.

За результатами численних досліджень опрацьовані нормативи рекреаційних навантажень для різних об'єктів. Так, В. Т. Школаєнко (1976) пропонує рекреаційні навантаження встановлювати, виходячи з потенційної можливості самовідновлення природних ландшафтів. Вони становлять для лісу 3-5, а для лісопарку 10-20 люд*га-1. В. П. Чижова (1977) розрахувала граничнодопустимі навантаження для ялинників Підмосков'я — 15, а для березняків — 20-30 люд*га-1.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити