Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН


Лекція 4. ЗАСТОСУВАННЯ РУБОК У НАСАДЖЕННЯХ СТИГЛОГО ВІКУ


4.2 Поняття про спосіб головної рубки. Класифікація способів головних рубок


Рубка стиглого лісу, особливо при суцільному вирубуванні деревостану, активно впливає на природу самого лісу, викликаючи негативні наслідки. Різко змінюється світловий і тепловий режим, зволоження ґрунту і т.п. Це викликає певні зміни в надґрунтовому покритті — типові лісові рослини поступаються луговим, бур'янам. Швидко розкладається лісова підстилка, погіршуються гідрологічні умови та втрачаються водоохоронні, захисні та інші корисні властивості лісу.

Саме тому, починаючи з XVIII століття, лісоводи намагалися розробити певну систему рубок лісу, застосування якої зменшувало б негативний вплив на ліс. Вже в ті далекі часи було помічено, що безсистемна рубка лісу призводить до безсистемного розміщення молодих насаджень, а це викликає певні незручності при веденні господарства у лісі. Тому лісоводи зробили висновок про доцільність чіткої організації головних рубок.

За більш як двохвіковий термін застосування головних рубок поступово склалося поняття про спосіб рубки. Причому лісівницьке поняття способу рубки відрізняється від чисто експлуатаційного.

Під способом рубки в лісівництві розуміють певний порядок вирубування насаджень або їх частини на відведеній площі за певний час, що нерозривно пов'язано з поновленням лісу.

До будь-якого способу головної рубки є лісівницькі та лісоексплуатаційні вимоги, а саме:

а) лісівницькі вимоги:

— полегшення поновлення лісу після рубки;

— збереження в непорушеному стані сусідніх насаджень;

— збереження корисних функцій лісу.

б) лісоексплуатаційні вимоги:

— забезпечення умов для застосування на лісосіці сучасних лісозаготівельних механізмів і машин;

— здешевлення заготівлі деревини.

Перші і другі вимоги іноді вступають у протиріччя між собою. В залежності від умов (категорія лісів і т. п.) перевага надається одним або іншим. Враховуючи негативний вплив головної рубки на природу лісу, його поновлення, лісоводи багатьох країн намагалися знайти такий спосіб рубки, який зменшив би цей вплив та забезпечив би успішне поновлення лісу після рубки. Ставилася мета проведення рубки стиглого лісу таким способом, щоб у процесі рубки або в короткий термін після її проведення забезпечувалася поява молодого покоління лісу.

Поява численних способів головних рубок викликала необхідність їх систематизації та класифікації. Нині діюча класифікація способів головних рубок об'єднує близькі за характером рубки способи в системи. Між собою системи відрізняються терміном проведення рубки, характером поновлення лісу, повнотою зрубування деревостану тощо.

Чітко оформились три системи головних рубок:

— вибіркові рубки;

— суцільні рубки;

— поступові рубки;

Сучасна класифікація способів головних рубок наведена в табл.4.1.


Таблиця

Спрощена класифікація способів головних рубок


Спосіб рубки

Вибіркові рубки

Підневільно-вибірковий

Підшуковий

Добровільно-вибірковий

Суцільні рубки

Суцільно-лісосічний з різною шириною лісосіки

Вузько-лісосічний механізований

Поступові рубки

Рівномірно-поступові

Нерівномірно-поступові


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити