Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН


Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ


5.3. Методи рубок догляду за лісом


Найскладнішою операцією при проведенні рубок догляду є відбір дерев для вирубування. Помилки у відборі дерев призводять іноді до непоправної шкоди. Ось чому при догляді за мішаними насадженнями потрібно чітко визначити головну породу, цільове призначення доглядів.

Під методом рубок догляду розуміють певний порядок відбору дерев у рубку і розміщення на площі дерев, які залишаться для подальшого росту. Лісівницька думка протягом довгого часу йшла стосовно принципу відбору дерев в рубку у двох напрямах: 1) дерева слід призначити переважно з нижньої частини пологу деревостану; 2) призначити дорубки дерева переважно з верхньої частини пологу. Такі тенденції переважали в першому випадку у Німеччині і в другому - у Франції. Вони і призвели до формування низового та верхового методів рубок догляду за лісом. Ці підходи відображали як особливості лісових насаджень, так і економіку країн свого часу.

За господарським значенням при догляді за лісом дерева розділяють на: І - кращі (цільові); II — допоміжні (корисні); III — ті, що підлягають видаленню.

Кращі дерева повинні бути здоровими, мати прямий, добре очищений стовбур і правильної форми крону, відповідати своїми біологічними властивостями лісорослинним умовам. У мішаних насадженнях — це головні породи, І, II, III класів росту, а в лісостанах різного походження — в першу чергу насіннєві. До кращих також відносять дерева реліктових порід та дикоплодні.

До допоміжних — в першу чергу відносять «підгінні» дерева, які забезпечують формування повнодеревних стовбурів у кращих дерев, сприяють очищенню від гілля та сучків, виконують фунтозахисну функцію, підвищують родючість фунту. Вони можуть находитись в будь-якій частині пологу. До цієї категорії дерев також відносять дуплисті, в яких гніздяться птахи, звірки. В чистих деревостанах до цієї категорії відносять відсталі в рості, але цілком життєздатні дерева.

До третьої категорії відносять дерева, які гальмують ріст кращих, а також сухостійні, пошкоджені та ін. Сюди відносять дерева небажаних порід, порослеві екземпляри серед насіннєвих, дерева з пороками стовбура, багатовершинні тощо, якщо вони заважають росту кращих. Іноді до цієї групи відносять і дерева високої якості, якщо вони ростуть в перегущених групах.

Саме такий підхід і становить основу нині діючого методу рубок догляду, який вміщує у собі принципи і низового, і верхового.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити