Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН


Лекція 8. ДОГЛЯД ЗА УЗЛІССЯМИ ТА ІНШІ ВИДИ РУБОК У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН


8.1 Поняття про узлісся та їх функції


Узліссями прийнято вважати смугу лісу шириною до 100 м, що розміщена на межі з безлісним простором. Вони бувають прямолінійними та звивистими (криволінійними), відкритими (з горизонтальною зімкнутістю крон) та закритими (з вертикальною зімкнутістю крон). В залежності від будови деревостану та форми крайки узлісся в більшій чи меншій мірі впливають на зміну екологічних факторів. Так, захисні функції узлісь найкраще проявляються в звивистих закритих узліссях і найменше — у прямолінійних відкритих. Узлісся сприяють зменшенню швидкості вітру в лісі, попереджують вітровал. Суттєва водоохоронно-захисна роль узлісь проявляється в перехопленні поверхневого стоку з безлісних територій та переведенні його у внутрішньо-фунтовий, що попереджує водну ерозію ґрунту.

В цілому узлісся являє собою природний бар'єр, який сприяє формуванню у лісі свого мікроклімату, більш сприятливого порівняно з кліматом відкритого простору. Тому потрібно приділяти особливу увагу до ведення господарства в узліссях, правильно проводити рубки, формувати стійкі до впливу вітру деревостани з вертикальною зімкнутістю крон.

Узлісся впливає не тільки на мікроклімат лісу, але і на відкритий простір, який межує з ним. Саме цей ефект використовується лісовою меліорацією при створенні полезахисних і інших захисних смуг.

Узлісся являє собою більш сприятливе місце для мешкання багатьох тварин, комах. Тому мисливствознавці при класифікації представників фауни відносять козулю, лисицю, борсука, зайця, лісового тхора, тетерева — до узлісних.

Правильно сформоване узлісся, як підкреслюють В. Д. Бондаренко, О. І. Фурдичко (1993), виконує наступні екологічні функції: зменшує силу вітру, захищає стовбури дерев від прямого сонячного світла, попереджує висихання та ерозію фунту, очищує повітря від пилу, приймає дію повеней, ізолює ліс від шуму автомототранспорту, і в цілому сприяє створенню лісового середовища всередині лісового масиву.

Спеціалісти садово-паркового господарства, ландшафтні архітектори розглядають узлісся з своєї точки зору. Вони розуміють узлісся як смугу лісу, що прилягає до відкритого простору і має таку ширину, на якій спеціаліст може розпізнати породу дерева по корі стовбура і кроні. В рівнинних умовах ця відстань у зімкнутому деревостані не перевищує 50 м, а на схилах — 200-300 м, причому, чим крутіший схил, тим відстань буде меншою. Відстань у 300 м визначається можливістю людського ока. Глибина прозірності на пологих схилах наближається до рівнинних умов, при збільшенні ухилу — вона зростає, а на дуже стрімких схилах — зменшується.

Розміщені на межі лісу і відкритого простору узлісся мають велике декоративне значення, надаючи різноманіття і красу пейзажам. В рекреаційних лісах узлісся є улюбленим місцем відпочинку міського населення. На естетичні якості узлісь впливає їх тип. Так, закриті узлісся — не проглядаються, а відкриті — проглядаються. Прямолінійні узлісся, особливо, коли вони мають протяжність 1-2 км, не відзначаються високими декоративними якостями. їх одноманітність викликає пригнічений настрій. Звивисті (криволінійні) узлісся - навпаки, піднімають настрій у відвідувачів лісу, бо їх естетичні якості вищі. Тому, якщо Правилами головних рубок у господарських частинах лісів зелених зон передбачені обмеження в організаційно-технічних показниках рубок, цього для лісопаркових частин та лісопарків — замало. В даному разі повинно проводитись формування та реконструкція узлісь з точки зору не тільки захисної, а й естетичної.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити