Лісівництво

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Вступ


Підготовка наукової зміни — справа досить складна. Є кілька шляхів, які дозволяють вирішувати дану проблему. Один із них — організація спеціальних шкіл для обдарованих дітей, які відбираються шляхом різноманітних конкурсів, олімпіад і т. п. У наш час такий відбір проводиться і для навчання у престижних вузах зарубіжних країн. Інший шлях - залучення здібної молоді до наукової роботи сумісно з досвідченими і авторитетними вченими в тій чи іншій галузі науки. Нині і в Україні у зв'язку з диференціацією рівнів підготовки фахівців у вузах за найвищим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістрів» готують цілеспрямовано не тільки за фаховим спрямуванням, але і як резерв для використання в науково-дослідних установах, на викладацькій роботі, у вузах тощо.

За період навчання у вузі студент отримує величезну кількість науково-технічної інформації, систематизувати яку та цілеспрямовано використати у виробничій сфері, де йому доведеться працювати, він самостійно не може. Потрібні хоча б елементарні знання, які дозволять майбутньому фахівцю цілеспрямовано застосувати у виробничій діяльності отримані теоретичні знання і практичні навички, які будуть носити інноваційний характер, чого вимагає Закон про вищу освіту в Україні від освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Життя підтверджує необхідність раннього початку творчої діяльності молоді в області наукових досліджень, тому вже на стадії підготовки магістрів після відповідного відбору студентів до магістратури необхідно засвоїти основи наукових досліджень. Саме дисципліна «Методологія наукових досліджень» на завершальному етапі підготовки фахівців є однією з основних, оскільки в ній розкривається роль науки в сучасному житті, методи, способи та техніка наукових досліджень для пізнання складної природи лісу. У короткому циклі лекцій також наводяться загальні вимоги гігієни розумової праці, режиму та раціональних методів опрацювання наукової літератури, планування наукових досліджень та постановки експериментів, оформлення результатів наукових досліджень за вимогами Державного стандарту.

Крім того, в лекціях наголошується на особливостях наукових досліджень в умовах лісу, детально розглянуті вимоги щодо оформлення результатів наукових досліджень для їх опублікування або для використання в магістерській роботі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити