Лісівництво

РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Лекція 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


2.1 Загальні відомості про методологію науково-дослідної

роботи


Методологія (від метод і ….логія) — вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. У широкому розумінні методологія утворює необхідний компонент будь-якої діяльності, оскільки остання стає предметом усвідомлення, навчання та раціоналізації. Найчастіше методологію розуміють як наукове пізнання предметів, явищ, процесів, тобто як вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності.

Методологія науки дає характеристику компонентам наукових досліджень — об'єкту, предмету, аналізу, задачі дослідження (або проблемі), сукупності дослідницьких засобів, які необхідні для розв'язання задачі даного типу, а також формує уявлення про послідовність руху дослідника у процесі розв'язання задачі.

Якщо раніше методологію розуміли як сукупність уявлень про філософські основи науково-дослідницької діяльності, то нині поняття методології стосується і спеціалізованих галузей знань, у тому числі і лісівництва. Від соціології, інших галузей наукознавства методологія відрізняється своєю спрямованістю на внутрішні механізми, логіку руху та організацію знань.

Людське пізнання здійснюється шляхом живого почуттєвого споглядання та абстрактного мислення, які діалектично поєднуються. Поступово сформувалися методи і форми наукового пізнання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити