Лісівництво

ПІСЛЯМОВА


Для унаочнення матеріалу лекцій потрібні ті чи інші ілюстрації. Автор вважає, що лектор може сам підібрати необхідний матеріал у залежності від технічних можливостей його показу, тому і не пропонує щось своє. Це питання буде вирішувати лектор.

Оскільки опрацювання питань, розкритих у циклі лекцій, потребує проведення практичних занять, то для формування індивідуальних завдань, на нашу думку, доцільно використати для розділів 1-4 навчальний посібник «Практикум з лісівництва» (автори В. Є. Свириденко, Л. С. Китичок, О. Г. Бабіч [61], у якому достатньо матеріалів. Можна використати і інші джерела, а також результати власних досліджень викладача, який буде вести практичні заняття. Але доцільно завдання «прив'язувати» до конкретних підприємств, у яких студент проходив виробничу практику. Орієнтовну тематику практичних занять наведено у додатках.

На практичних заняттях з розділу 5 потрібно, на нашу думку, ознайомити студентів з видами наукових праць і бібліотечними каталогами, опрацювати реферування наукової лісівничої літератури, складання списку використаних джерел інформації у відповідності з діючими правилами та допомогти кожному студенту виконати огляд літератури за темою його магістерської роботи. Окрім цього, необхідно коротко ознайомити студентів з методикою наукових лісівницьких досліджень з питань, які найчастіше вирішуються у студентських випускних роботах.

Всі ці питання, повнота їх розгляду цілком будуть залежати від відведеного часу на практичні заняття.

10. Розробка схеми рубки формування ландшафту для конкретної ділянки приміського лісу (за матеріалами кафедри).

11. Розробка схеми формування узлісся для ділянки приміського лісу (за матеріалами кафедри).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити