Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 5. ЛІС І ҐРУНТ


5.1 Загальні відомості про систему ліс-ґрунт


Основні уявлення про ґрунт як природне тіло студенти отримують, вивчаючи дисципліну «Ґрунтознавство». Лісові ґрунти мають свою специфіку, яка розглядається також при вивченні ґрунтознавства, але деякі особливості були розглянуті і в дисципліні «Лісівництво». Цього досить для розуміння ролі ґрунту як екологічного фактора у житті лісу, класифікації лісорослинних умов і лісопоновлення та лісорозведення.

Вищий освітньо-кваліфікаційний рівень вимагає більш глибокого вивчення процесів, що відбуваються у ґрунті, оскільки їх розуміння свідомо трансформується в розуміння можливих наслідків від тих чи інших лісогосподарських заходів у лісі у процесі вирощування лісових насаджень. Саме тому уданій лекції будуть розглянуті деякі питання, що стосуються причин стабільності родючості лісових ґрунтів при грамотному веденні лісового господарства, процесів, що забезпечують необхідне живлення деревних рослин тощо.

Ліс не може існувати без ґрунту. Поряд із кліматом ґрунт є найважливішим екологічним фактором, що визначає існування лісу. У межах одного регіону, який має однаковий клімат, ґрунт визначає породний склад та продуктивність лісів. Як один із найважливіших компонентів лісу, ґрунт знаходиться у постійній взаємодії з лісовими рослинами, тваринним світом, мікроорганізмами. Це якраз обумовлює особливості лісового ґрунту.

Характер лісів визначає у певному регіоні материнська порода, на якій сформувався ґрунт і рельєф. Лісовим ґрунтом вважається поверхневий шар землі, у який проникає коріння деревних рослин. У своїй масі він має найчастіше глибину 1,5-2,0 м, хоча окремі корені досягаються глибини 10 м і більше. Саме цей шар підлягає впливу лісової рослинності і відіграє основну роль у забезпеченні рослин вологою та елементами живлення.

Однією з особливостей лісових ґрунтів є здатність утворювати лісову підстилку з органічного опаду лісових насаджень. Лісова підстилка відіграє значну роль у житті лісу у помірних широтах земної кулі не тільки як буфер і мульча, що захищає поверхневі шари ґрунту і коріння лісових рослин від ущільнення, дії низьких температур тощо, але і як ланка у кругообігу поживних речовин, яка може регулювати його швидкість.

Поняття ґрунтової родючості зводиться до забезпечення рослинності елементами живлення. У лісівництві існують два поняття стосовно родючості ґрунту: «родючість» і «трофність» (багатство). Трофність свідчить про наявність у ґрунті елементів живлення. Щоб їх рослини використали, потрібна волога, відсутність засолення, надмірної кислотності, шкідливих сполук і т.п. Все це разом з наявністю поживних речовин і визначає родючість ґрунту.

Для успішного росту деревних рослин ґрунт повинен мати відповідні водно-фізичні та фізико — хімічні властивості. Лісові ґрунти, не порушені стихійними явищами та непродуманими діями людини, відзначаються сприятливими для рослин водно-фізичними властивостями. Багато деревних порід досить чутливі до ущільнення ґрунту. Більшість деревних порід потребують слабокислої реакції ґрунтового розчину, бо живляться за допомогою мікоризних грибів. Відомо, що ґрунти складаються з чотирьох елементів: мінеральних та органічних речовин, які разом утворюють тверду частину ґрунту, ґрунтового розчину та повітря. Механічний склад залежно від розміру частинок утворює пісок (часточки діаметром 2,00-0,02 мм), пилуваті часточки (0,02-0,002 мм), та глину (часточки, менші 0,002 мм).

Органічні речовини мають велике значення для забезпечення рослин водою і поживними речовинами. Часточки глини та дуже дрібні часточки органічних сполук знаходяться у колоїдальному стані і мають величезну поверхню з розрахунку на одиницю маси. Вони мають велике значення у живленні рослин, бо на їх поверхні здійснюється іонний обмін між катіонами, що забезпечує кореневе живлення рослин.

Успішне кореневе живлення деревних рослин забезпечує також наявність у лісовому ґрунті гумусу. Ґрунт, що вміщує значну кількість гумусу, відрізняється від такого ж за механічним складом, але без достатньої кількості гумусу тим, що він у сотні разів більше утворює колоїдів, а тому і краще забезпечує процес живлення. Гумус у лісових фунтах утворюється через мінералізацію органічного опаду. Важливою ланкою у цьому процесі є лісова підстилка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити