Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 8. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ


8.4 Загальна характеристика груп типів лісорослинних умов (едатопів)


Складові трофогенного ряду мають наступні особливості ґрунту та рослинність.

Група А — бори, представлені бідними ґрунтами, найчастіше - піщаними, а в гірських умовах — щебенистими, з неглибоким профілем. Сюди входять також ґрунти, заболочені за верховим типом.

Рослинність — оліготрофна (сосна, береза, брусниця, верес і подібні).

Група В — субори, займають відносно бідні глинисто-піщані, іноді супіщані ґрунти, що мають на різній глибині суглинисті або глинисті прошарки невеликої товщини. У гірських умовах — щебнисті ґрунти на схилах, а також торф'янисті ґрунти перехідного типу заболочування.

Рослинність представлена боровими оліготрофами та мезотрофами: сосна, береза, вільха сіра, ялина, горобина, орляк, буквиця лікарська, грушанка та ін.

Група С — складні субори (сугрудки, судіброви) — відносно родючі місцеоселення. Ґрунти — супіщані, іноді з суглинковими прошарками, малопотужні легкі суглинки, ґрунти торф'яні перехідних боліт. Рослинність - оліго-, мезо- та мегатрофи, причому, перші дві групи мають виключний розвиток. У покриві переважають мегатрофи. Група О — діброви, груди — найбільш родючі типи. Ґрунти — сірі і темно-сірі лісові суглинки, іноді супіщані, що мають неглибоке залягання ґрунтових вод.

Рослинність корінних деревостанів-мегатрофи. Мезотрофи (дуб, ялина) зростають у верхньому ярусі. Підлісок та надґрунтовий покрив — із мегатрофів.

У сухих місцеоселеннях переважає ксерофітна рослинність. Деревостани — низьких або знижених бонітетів. Серед надґрунтового покриву переважають ксерофіти та ксеромезофіти.

Умови зі свіжим зволоженням утворюються залежно від рівня залягання ґрунтових вод: на піщаних ґрунтах на глибині 2-4 м, а на суглинистих - понад 4 м. У лісовій зоні (Полісся) ґрунти — слабоопідзолені. У цих умовах утворюється оптимальне зволоження для сосни, ранньої форми дуба, берези повислої, модрини, ясена звичайного, граба, кленів. Надґрунтовий покрив та підлісок представлені мезофільними видами з домішкою ксеромезофітів.

Вологі умови сприятливі для росту дуба пізньої форми, ялини, берези пухнастої, ялиці, липи, осики. Сирі місцеоселення характерні надлишком зволоження, що негативно впливає на ріст деревної рослинності, крім вільхи чорної.

Мокрі типи мають великий надлишок вологи, торф'яні ґрунти. У сирих і мокрих типах у надґрунтовому покриві переважають гігрофіти. Мезофіти можуть зростати на мікропідвищеннях.

П. С. Погребняк, як і Є. В. Алексєєв, розглядав тип лісу як синонім типу лісорослинних умов.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити