Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ


9.5 Значення лісової типології для лісової науки і практики лісового господарства


Хоча лісова типологія і зародилася завдяки потребам лісовпорядкування та ведення господарства у лісах, у першу чергу вона необхідна для лісівницької науки і для вивчення складної природи лісу, щоб на цій основі грамотно вести господарювання у лісі.

У наш час у більшості країн, де ведеться інтенсивне лісове господарство, у тому числі й в Україні, усі лісогосподарські заходи, починаючи з поновлення лісу, лісорозведення, лісовирощування, охорони лісів від пожеж і закінчуючи рубками стиглого лісу, проводяться тільки на типологічній основі.

Лісівничу типологію в Україні успішно застосовують у трьох лісорослинних зонах рівнинної частини та кількох зонах за ступенем зволоження клімату, вона є основою гірського лісівництва у Карпатах та Криму.

У той же час ще існує відрив практики лісового господарства від теорії. Основною причиною відставання практики від теорії є недостатньо висока кваліфікація лісоводів — практиків та в певній мірі нинішня лісова політика, обумовлена скрутним екологічним становищем країни. Але у будь-яких умовах лісовод — практик повинен пам'ятати і постійно спрямовувати свої зусилля на створення і вирощування лісів майбутнього, які повинні бути більш продуктивними та більш цінними, ніж існуючі. Ці завдання неможливо виконати без глибокого знання природи лісу і врахування положень лісової типології.

На жаль, сучасні лісотипологи акцент роблять не на доступність типологічних класифікацій для працівників лісового господарства, не на більш широке використання типології практикою, а на чим більшу деталізацію лісотипологічних одиниць. Такий підхід призводить до того, що лісова типологія вдосконалюється ради самої типології.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити