Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ


Лекція 3. ФАКТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ


3.1 Сутність потенціальної продуктивності лісів


Потенціальна продуктивність лісів означає максимально можливу продуктивність у конкретних лісорослинних умовах при найповнішому їх використанні. У будь-якому географічному районі при кліматичних умовах, які склалися, ґрунтовий покрив неоднорідний, на відносно невеликих територіях зустрічаються ґрунти з різною родючістю. Залежно від цього і знаходиться продуктивність лісостанів. Прикладів цього досить, навіть, навколо нас: сосна звичайна має в Боярській ЛДС переважно іа клас бонітету, а за кілька десятків кілометрів, наприклад, у Димері чи Іванкові, не вище І і т.д.

Яким же чином вибрати орієнтир при веденні лісового господарства, щоб досягти потенціальну можливу продуктивність? Який тип господарства вибрати та яку систему цілеспрямованих заходів визначити для того чи іншого регіону?

Якщо аналіз стану лісових насаджень свідчить про велику різницю в продуктивності лісів однієї й тієї ж породи, то не можна вести орієнтацію на якісь середні показники та «середній» зміст лісовирощування. Крім середніх величин запасів деревини для того чи іншого регіону (наприклад, Києво-Чернігівського Полісся), мають неабиякий інтерес і максимальні запаси деревини, яких досягають основні лісотвірні породи. Саме ці факти дозволяють зорієнтуватися при підборі так званих еталонних насаджень. У лісівницькій літературі є чимало прикладів, коли в стиглому віці сосна має запас до 800 м3*га-1 (Жорнівка, Дзвінкове Київської області) дуб у Тростянці на Сумщині — понад 500 м3*га-1 дуб скельний у Карпатах — 700 м3*га-1 і т.д.

Для осмислення дії факторів життєздатності тієї чи іншої деревної породи потрібно знати її відношення до світла, тепла, вологи, елементів живлення тощо. Крім цього, необхідно враховувати, як воно змінюється з віком, знати діапазони екологічних умов, у яких забезпечується кращій ріст. При цьому слід не забувати, що біоекологія деревної породи відрізняється від біоекології насаджень, які утворює та чи інша деревна порода, або входить до їх складу. Якщо насадження буде мішаним, то його біоекологія не буде сумою біологічних властивостей порід, що його утворили. Потрібно враховувати дію окремих порід на ґрунт, взаємодію між собою тощо. Слід також знати (за В. С. Шумаковим, 1963) будову надземної та підземної частини порід, їх продуктивність. Для пошуку можливостей вирощування високопродуктивних лісових насаджень потрібно також вивчити фактори, які лімітують можливості одержання високої продуктивності (лімітуючі фактори).

К. Б. Лосицький аналізував вплив кліматичних факторів за такими показниками: середня річна температура повітря, абсолютний мінімум температури повітря, сума активних (понад 10°С) температур повітря, радіаційний баланс (кДж/см-2*рік-1), кількість атмосферних опадів за рік та за вегетаційний період, континентальність клімату при встановленні оптимального режиму для дуба звичайного. Після детального дослідження був запропонований як комплексний показник — радіаційний індекс сухості Будико (або показник кліматичних умов зволоження). Цей показник у кДж показує співвідношення між радіаційним балансом та сумою опадів за рік чи за вегетаційний період. Оптимальними для деревної рослинності будуть умови, де радіаційний індекс сухості наближається до 1,0 (коливання 0,8-1,2). Ці та інші дані використовуються при підборі еталонних лісів.

Поняття про еталонні та господарсько-доцільні ліси. Для вирішення задач підвищення продуктивності та якості лісів необхідно мати для кожного району диференційовані за природними й економічними умовами зразки (еталони) лісів, яких слід дотримуватись при створенні та формуванні лісових насаджень. За еталон береться насадження, яке за своїм породним складом, продуктивністю та якістю найкраще відповідає цілям господарства, дає у віці стиглості деревину відповідних сортиментів, які вимагає народне господарство, ефективно виконує захисні функції, найповніше використовує природну родючість ґрунту, даючи найвищий річний приріст деревини в даних екологічних умовах, та найбільш стійке проти дії біотичних і абіотичних факторів.

Еталони ліси зустрічаються досить рідко. Щоб вони стали дійсно зразками кращих насаджень, необхідно проводити ряд заходів щодо доведення їх до еталонних. Частіше зустрічаються насадження, які різною мірою наближаються до еталонів. їх називають господарсько-доцільними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити