Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ


Лекція 6. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКУВАННЯ ДЕРЕВНОЇ МАСИ


6.1 Загальні положення


На сучасному етапі ведення лісового господарства вирішення питань вирощування високопродуктивних лісових насаджень неможливе без знання фізіологічних процесів у деревних рослинах, їх залежності від дії екологічних факторів. Розуміння фізіологічних процесів, які забезпечують ріст деревних рослин, дає можливість лісоводам визначити найбільш ефективні для певних лісорослинних умов способи лісовирощування. Ріст деревних рослин, тобто незворотне збільшення кількості речовин, об'єму, довжини, товщини (кількісні зміни) є результатом взаємодії наступних процесів: фотосинтезу, азотного та жирового обміну, дихання, асиміляції, накопичення органічних речовин та солей, ферментації, поглинання і переміщення речовин, транспірації. Перелічені фізіологічні процеси у деревних рослинах досить складні, вивченням їх займається дендрофізіологія. Тут ми розглянемо лише деякі, на які впливають безпосередньо ті чи інші лісівничі заходи при лісовирощуванні.

Процес живлення деревних рослин досить складний і його розуміння має не тільки теоретичне, але і практичне значення. Чим краще живиться рослина, тим вона краще росте, розвивається, дає різноманітну продукцію. Це відбувається тоді, коли умови середовища для даної рослини забезпечують нормальну життєдіяльність, тобто мають місце відповідні вологозабезпечення, обмін повітря, забезпечення світлом і теплом, найменше проявляється зараження хворобами, пошкодження шкідниками, відсутність інших несприятливих факторів. Якщо щось із наведеного ланцюга буде порушено, процес живлення рослини обов'язково погіршиться. Оскільки ліс являє собою складне рослинне угруповання, яке включає в себе і частину оточуючого середовища (повітря, ґрунту), то у процесі його життєдіяльності відбуваються численні складні природні процеси, які можна узагальнити терміном: обмін речовин, а точніше — біологічний кругообіг речовин лісового біогеоценозу. Живлення деревостану в лісовому біогеоценозі визначається законами біологічного кругообігу речовин. Тому будь-яка діяльність людини у лісі повинна базуватися на знанні цих законів. Якщо якісь заходи у лісі не будуть узгоджені з законами біокругообігу, можуть виникнути небажані результати. Впливаючи на процес живлення, людина може підвищувати продуктивність лісових насаджень і, навпаки, заставляти ліс животіти, втрачати захисні властивості тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити