Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ


Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ


7.4 Зміна реакції ґрунтового розчину під впливом деревних рослин


У процесі життєдіяльності деревні рослини певним чином впливають на зовнішнє середовище, яке в свою чергу впливає на рослини, змінюючи їх. Вивченню взаємного впливу рослин і середовища присвячено багато праць, більше — у сільському господарстві , менше — стосовно деревних порід.

Проф. М. О. Ткаченко (1939) вважав ялину найсильнішим підзоноутворювачем. Тіньовитривалість і густа крона обумовлюють слабке пропускання світла під полог, що зменшує температуру ґрунту. Опавша хвоя щільно злежується у лісовій підстилці, яка повільно перегниває, а наявність у неї смолистих речовин сповільнює процес гуміфікації та мінералізації, формуючи грубий гумус, У дощові роки під ялиновими насадженнями спостерігається процес заболочування. При недостатніх опадах грубий гумус всмоктує та затримує опади, припиняючи їх доступ до кореневих систем. Живі насадження самі собі погіршують лісорослинні умови.

Модрина, навпаки, поліпшує лісорослинні умови. Вона сприяє перетворенню азоту органічних сполук у нітрати, а також переходу калію та фосфору у легкорозчинні сполуки. Листяні породи можуть діяти і в бік покращення, і в бік погіршення лісорослинних умов. Питання Н. П. Ремезовим, П. П. Похітоном та іншими дослідниками. В 50-ті роки вплив деревних рослин на ґрунт вивчали вчені Білорусі (Н. Р. Нестерович, О. Ф. Іванов, Л. В. Кравченко). У результаті нових досліджень О.Ф.Іванов запропонував залежно від впливу на реакцію ґрунту поділити деревні породи на п'ять груп.

1. Зменшують кислотність ґрунту до глибини 60 см — береза паперова, в'яз гладкий, граб, ялина канадська, горіх маньчжурський, вільха чорна Найбільш суттєві зміни кислотності (0,5-1,0 рН) — під грабом,

2. Зменшують кислотність поверхневого шару ґрунту — клен татарський, шипшина зморшкувата, тополя, горобина. Реакція зменшується на 0,3-0,7 рН.

3. Збільшують кислотність ґрунту до глибини 60 см — аморфа, ялина сибірська, клен звичайний, клен польовий, модрина сибірська,

рН на 0,6-2,0 одиниці).

4. Збільшують кислотність верхніх горизонтів ґрунту — модрина даурська, ялиця бальзамічна, сосна кедрова сибірська, сосна звичайна, сосна чорна. Найбільше підвищує кислотність модрина даурська (0,98 рН).

Сосна звичайна і сосна чорна підвищують кислотність на 0,4-0,5 одиниць рН.

5. Породи, вплив яких на кислотність ґрунту виражений нечітко. Це - горіх сірий, дерен білий, жимолость татарська, береза пухнаста.

Наведений поділ деревних порід за впливом на кислотність ґрунту складений для умов Білорусі. В інших регіонах дія деревних порід може бути дещо іншою.

Відомо, що дуб звичайний краще росте і дає вищу продуктивність насаджень на темно-сірих суглинках. На чорноземах, які більш родючі, ніж сірі лісові суглинки, дуб почуває себе гірше, продуктивність його насаджень нижча. Справа в тім, що дуб живиться за допомогою мікоризи, а вона розвивається краще у слабокислому середовищі. При довготривалому зростанні дуба на чорноземах, вони вилуговуються, тобто дуб змінює ґрунт на свою користь


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити