Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА


Розглядаючи взаємовплив лісу і атмосфери Землі, ми умовно розчленовуємо його на вивчення газового складу та деяких явищ, що відбуваються в атмосфері і впливають на ліс, окремо від розгляду наявної в атмосфері вологи і процесів, що обумовлюють її вплив на життя лісу. Це пов'язано з тим, що атмосферна волога прямо зв'язана з вологою у фунті і розгляд її з точки зору впливу на ліс краще зробити окремо.


3.1 Взаємодія атмосферного повітря і лісу


Гази, що входять до складу атмосфери, мають біогенне походження. У нижніх шарах атмосфери повітря за своїм складом забезпечує життєдіяльність рослинних організмів, зокрема лісу. Воно може стимулювати його розвиток і, навпаки, гальмувати, залежно від наявності у повітрі шкідливих домішок. Ліс постійно взаємодіє з атмосферою Землі, виділяючи до неї продукти своєї життєдіяльності та вилучаючи певні складові повітря.

Роль вуглекислого газу для життя на Землі полягає у здібності його поглинати і випромінювати довгохвильову теплову радіацію, що зменшує охолодження планети. Дуже важливо те, що вуглекислий газ і: матеріалом для синтезу органічної речовини за допомогою зелених рослин. Так, суха маса деревини приблизно наполовину складається і вуглецю, джерелом якого є вуглекислий газ повітря. У середньому 1 га лісу щорічно накопичує 6 т вуглецю. Для цього рослинами використовується приблизно 25 млн. м3 повітря.

При фотосинтезі зелені рослини виділяють у атмосферу кисень та використовують вуглекислий газ із атмосфери, який завдяки хлорофілу і сонячній енергії (світлу) при наявності води утворює органічну речовину — глюкозу. Щоб глюкоза перетворилася у більш складні сполуки, які входять до складу деревини стовбура, гілок, інших частин деревних рослин, потрібна енергія.

Цю енергію рослини отримують у результаті дихання.

Все живе на Землі у процесі дихання засвоює кисень і виділяє вуглекислий газ. Отже взаємодія зелених рослин, у тому числі деревних і атмосфери, полягає у складних процесах: виділенні та споживанні кисню та споживанні і виділенні вуглекислого газу. До того ж дихання у лісі відбувається (у теплий період року) не лише вдень, а і вночі, тобто, коли відсутнє сонячне освітлення, яке забезпечує фотосинтез. Крім того, дихає мезофауна, мікроорганізми, які заселяють лісову підстилку, верхні шари ґрунту.

Останнім часом багатьма науковцями, аспірантами вивчається питання депонування вуглецю у різних частинах деревних рослин, у різних породах дерев. На жаль, це питання вивчається у нас не на фізіологічному рівні, тобто не вивчається брутто — асиміляція і дихання як складові, хоча ще на початку 70-х років XIX ст. німецькі дослідники Х. Лір, Г. Польстер, Г-І. Фідлер [31] оприлюднили результати досліджень Ольстера стосовно цих процесів у ялини звичайної та дугласії

В атмосфері відбувається переміщення повітряних мас у вертикальному і горизонтальному напрямках. Це впливає певним чином на життя лісу. Конденсація водяної пари в атмосфері викликає опади, які є джерелом вологи, необхідної для існування лісу. На ліс впливають й інші атмосферні явища, які обумовлюють біохімічні та фізіологічні процеси у рослинах, а також діють на ліс фізично.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити