Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 1. ФОРМУВАННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ З ВІКОМ


1.2 Ріст та розвиток деревних рослин у лісі


З віком в умовах лісового насадження деревні рослини зазнають певних змін у своїх розмірах, морфологічній та анатомічній будові. Тобто, у процесі життя дерева зазнають кількісних та якісних змін, які і характеризують їх ріст та розвиток.

Ростом вважають такі кількісні зміни, які носять незворотний характер. Але це можливо лише при одночасних якісних змінах у рослинному організмі в цілому або в окремих його частинах. Іншими словами, ріст рослин нерозривно пов'язаний з їх розвитком, але не завжди зі збільшенням їх розмірів та маси. Наприклад, утворена заболонна деревина з часом переходить у ядрову. Тобто, в результаті росту утворюються елементи організму нової якості.

У лісовій таксації і лісовій біології уявлення про ріст пов'язане з поняттям приріст. Для деяких науковців (Дворецького, Воропанова) воно зводиться до змін з віком тієї чи іншої облікової ознаки деревного стовбура або деревостану. При такому уявленні про приріст залишається незрозумілою його суть, тим більше, що за Дворецьким приріст може бути як позитивним, так і негативним, бо фактично його визначення зводиться до балансу підсумку утворених органів (частин дерева) та відмерлих. Приріст - це частка росту, а ріст — це новоутворення елементів структури організму або маси організмів. Тобто, приріст є новоутворення елементів структури одного організму або сукупності організмів за той чи інший відрізок часу.

Поряд з ростом у рослинному організмі відбуваються якісні зміни, тобто організм розвивається. Сучасні уявлення про розвиток деревних рослин (Раскатов, 1968), зводяться до розуміння якісних перетворень, починаючи від зіготи і закінчуючи природним відмиранням рослини. Тобто розвиток означає зміни в новоутворенні елементів структури деревної рослини, обумовлені проходженням життєвого циклу. Це також ті зміни, які відбуваються у будь-який проміжок часу, але характеризуються незворотністю. Індивідуальний розвиток рослини включає поступові якісні зміни, які на певних етапах переходять у стрибкоподібні різкі. Вони носять інший характер, ніж попередні. Розвиток організму обумовлюється спадковістю, що склалася історично, і конкретними життєвими умовами існування.

Крім росту та розвитку, в організмі відбуваються процеси накопичення та перетворення речовин, які мають зворотний характер. Ріст і розвиток — дві сторони одного і того ж явища, наслідку, причина якого криється у взаємодії рослинного організму з середовищем його існування. Ця єдність (ріст і розвиток) являє собою одну з основних властивостей живого рослинного організму. Онтогенез того чи іншого рослинного організму, з одного боку, залежить від спадковості та мінливості, а з іншого - від умов існування, у тому числі і від випадкових явищ природи та діяльності людини.

Потрібно завжди мати на увазі, що рослинний організм і життєві умови його існування являють собою єдність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити