Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 2. ЗМІНА СЕРЕДОВИЩА У НАСАДЖЕННЯХ ВНАСЛІДОК РУБОК ДОГЛЯДУ


2.1 Рубки догляду як основна ланка лісовирощування


При інтенсивному веденні лісового господарства на рубки догляду припадає левова частка зусиль у процесі лісовирощування. Починаючи з моменту змикання молодняка та утворення лісового пологу, рубками догляду забезпечується необхідний породний склад лісостану, формується його будова, яка в кінці вирощування насадження і повинна створити потенційно можливу продуктивність та високу якість деревини. Оскільки протягом такого довготривалого часу від молодняка до пристигаючого насадження лісостан проходить різні стадії свого розвитку, то і рубки догляду не можуть проводитись за якимось одним шаблоном, а повинні враховувати особливості росту та розвитку деревних рослин, створювати для них сприятливі екологічні умови в лісовому насадженні. Особливо ретельно потрібно проводити рубки в штучно створених лісостанах, в яких зростають кілька деревних порід, що відрізняються біоекологічними властивостями.

Оскільки рубки догляду носять виховний характер: їх проведення має на меті створення кращих умов для росту і розвитку тієї частини деревостану, яка залишається для подальшого росту. У той же час від рубок догляду отримують певну кількість деревини, яка без проведення рубок пішла б у відпад. Ця частка в умовах України сягає 40% і навіть більше від загального обсягу лісокористування. Рубки догляду - це періодичне вирубування частини дерев у насадженні, які на даний момент недоцільно залишати на корені. Оскільки вирубується певна кількість дерев, то це не може не впливати на внутрішньо-лісове середовище, бо змінюється надходження сонячної радіації, а значить, і мікроклімат. Саме тому ще в 1944 р. видатний вітчизняний дендро-фізіолог Л.О.Іванов наголошував, що потрібно вивчати роль тих факторів, які в житті деревних порід є провідними і які в інтересах господарства людина може змінювати. До таких факторів він відносив світло та вологу. Адже вони спричинили розповсюдження на земній поверхні двох типів рослинності — деревної та трав'янистої. Перша мала перевагу над другою через свою висоту, а друга розповсюджувалася там, де не хватало достатньої кількості води.

У лісовому господарстві світло практично є єдиним фактором, який можна змінити шляхом проведення рубок.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити