Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 2. ЗМІНА СЕРЕДОВИЩА У НАСАДЖЕННЯХ ВНАСЛІДОК РУБОК ДОГЛЯДУ


2.3 Зміна інших факторів лісового середовища під впливом рубок догляду


Серед інших факторів навколишнього середовища за важливістю для деревних порід слід у першу чергу відзначити вологу. Через свою високорослість деревні рослини поступаються перед низькорослими трав’яними рослинами саме складністю їх забезпечення водою. їм набагато складніше забезпечувати свою крону необхідною кількістю води. Ще дослідженнями Г.М.Висоцького та Г.Т.Селянінова встановлено, що деревна рослинність існує у природі там, де випаровуваність у вегетаційний період не перевищує кількість опадів. До того ж деревні рослини, на відміну від трав'янистих, транспірують вологу не лише влітку, а й взимку. Тому в ході еволюції деревні рослини отримали різні пристосування, які знижують до мінімуму зимові втрати вологи. Але в окремі сурові зими відбувається збільшення витрат вологи, які не компенсуються її притоком з промерзлого фунту, і рослини засихають. Часто це спостерігається у період переходу зими до весни, коли морозні ночі змінюються на сонячні дні з прогріванням пагонів до плюсових температур.

У процесі водозабезпечення деревних рослин важлива роль відводиться кореневому тиску та стовбуру дерев, який є резервуаром для вологи, оскільки деревина стовбура майже наполовину складається із води. Проф. Л. О. Івановим установлено, що на транспірацію вологи деревними рослинами в найбільшій мірі впливає температура повітря, а вона, в свою чергу, має тісний зв'язок зі світлом і вологістю.

Як впливають рубки догляду на вологість фунту, можна судити з опублікованих досліджень Г. В. Савіної і М. В. Журавльової. За їх даними, різниця у вологості ґрунту між пройденими рубками догляду ділянками та контролем була помітна тільки на початку вегетаційного періоду, а далі показники вологості практично були однаковими. Автори це пояснюють більш повільним сходом снігового покриву на контрольній ділянці.

Проведені П. П. Ізюмським дослідження впливу рубок догляду на вологість ґрунту показали, що рубки підвищують вологість, особливо у перші роки після їх проведення. Було встановлено, що після рубки догляду середня вологість 3-метрової товщі ґрунту і підґрунтя під 16-річним дубняком підвищилася порівняно з контролем на 8-14% залежно від ступеня зрідження (28 і 47% за запасом); у дубовому 27-річному насадженні — на 3-14% (зрідження 21 і 34%); у чистому 25-річному сосняку при вибірці 15% запасу — на 27%, а при вибірці 32% запасу — на 45%. Ці дані підтверджують факт підвищення вологості ґрунту рубками догляду.

П. П. Ізюмський встановив , що запаси води у ґрунті під дубняками вирівнюються з контролем на 3-4 рік, а у сосняках — на 2-3 рік. Сильні ступені зрідження можуть викликати задерніння фунту, погіршуючи цим самим водний режим.

Температура та відносна вологість повітря у дібровних умовах мало чим відрізнялися на пройдених рубками догляду і контрольних ділянках. Це пояснюється тим, що через 10 років після рубки лісове насадження сформувало яруси за рахунок порослі, що не привело до помітних відмінностей від контролю, де рубку догляду не проводили.

У цілому ж пройдені рубками ділянки молодого лісу приводять до більш якісних змін факторів внутрішньо-лісового середовища, що позитивно впливає на ріст та розвиток деревних рослин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити