Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 3. ЗМІНА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЕВНИХ РОСЛИНАХ ПІД ВПЛИВОМ РУБОК ДОГЛЯДУ


3.3 Вплив рубок догляду на приріст і анатомічну будову деревини


Зміна рубками догляду внутрішнього лісового середовища впливає на хід ряду фізіологічних процесів у деревних рослин, на діяльності камбію та прирості деревини.

Дослідженнями Г. В. Савіної і М. В. Журавльової встановлено, що на ділянках сосняка, пройденого рубкою догляду, камбій починає діяти раніше, ніж на контролі, де рубка не проводилась. Ця різниця досягає 10 — 14 днів. У першу чергу камбій починає функціювати у більш товстих дерев. Спочатку — на вершині крони, а потім — у окоренковій частині стовбура. Різниця досягає 15 — 20 днів. Діяльність камбію залежить від погодних умов. При ранньому приході весни з теплою погодою камбій починає діяти вже на початку травня. Більша частина річного шару деревини сосни утворюється в червні, потім інтенсивність приросту знижується і формування ранньої частини річного шару деревини закінчується у першій декаді липня. Практично це збігається з припиненням росту у висоту та закладанням верхівкової бруньки. З цього моменту починається формування пізньої деревини. Приріст річного шару деревини закінчується практично одночасно у верхній і нижній частинах стовбура в середині або в кінці серпня. Рубки догляду, змінюючи тепловий і світловий режим, сприяють більш ранньому пробудженню камбію у дерев сосни, не впливаючи на строки закінчення його функціювання протягом вегетаційного періоду. Авторами вказаних досліджень установлено, що найбільш помітний приріст по діаметру у дерев сосни спостерігається у перші чотири роки після проведення рубки догляду.

Технічні властивості деревини в значній мірі визначаються анатомічною будовою та особливостями елементів, що її складають. У хвойних порід це залежить від розміру трахеїд, а в листяних — деревних волокон. Чим довші волокна, тим міцніша деревина при стисканні та згинанні. Маса деревини залежить від кількості твердої речовини в одиниці об'єму. При збільшенні частки пізньої деревини підвищується і об'ємна маса. Встановлено, що міцність ранньої деревини на стискання вздовж волокон у 2,5 раза менша, ніж у пізньої. Чим більша частка припадає на водопровідні та паренхімні клітини, тим слабкіша деревина. Г. В. Савіновою і М. В. Журавльовою встановлено, що в результаті рубок догляду з помірним зрідженням соснових деревостанів найсуттєвіші зміни в розмірах трахеїд спостерігалися у дерев молодого віку (до 21 року), менш суттєві — у пристигаючих 57-річних. При більш сильних ступенях зрідження деревостану виявлена більша довжина трахеїд, що сформувалися у деревині після проведення рубки. Рубки догляду підвищують частку пізньої деревини у річному шарі, поліпшуючи її технічні якості. Якщо у сосни максимальна довжина деревних волокон спостерігається в 50-60 років, то у дуба — в 60-70 років. Вона в 2-3 рази більша, ніж у дерев молодого віку. Найбільш істотне зростання довжини волокон відмічається у дерев, що ростуть після проведених рубок догляду порівняно із подібними контрольними насадженнями.

Під впливом рубок догляду змінюються і розміри водопровідних тканин — трахеїд. Збільшення їх довжини після рубок догляду відмічено у дерев усіх класів віку, крім наймолодших. Збільшується у дерев дуба ширина річного шару деревини, значно більшою вона стає у дерев III класу віку порівняно з молодими — 1 класу. На ділянках без проведення рубок догляду з віком ширина річних кілець зменшується. Рання частина річних шарів деревини дуба складається з тонкостінних широких судин і трахеїд, а пізня — товстостінних елементів тканин з великою кількістю тонких судин. Тому при відносно більшому розвитку ранньої частини деревини послаблюються її механічні властивості і, навпаки, при більшій частці пізньої частини вони поліпшуються.

Дослідженнями вказаних авторів встановлено, що активізація радіального приросту після рубок догляду у дерев дуба йшла, головним чином, за рахунок пізньої деревини, особливо це помітно у більш крупних дерев. У відсталих за ростом дерев дуба кількість пізньої деревини зменшується з віком. У сприятливих для росту дуба умовах пізня деревина в річному шарі крупномірних дерев становить 70%.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити