Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 4. КОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА НЬОГО


4.1 Механізм поглинання рослинами елементів живлення


Мікориза та мікотрофність деревних порід. Механізм кореневого живлення дерев до кінця ще не вивчений. Уявлення про кореневе живлення змінювалися з часом. У минулому існувала гіпотеза про осмотичну природу всмоктування кореневими волосинками іонів поживних речовин та пасивне переміщення іонів шляхом дифузії. Вважаються, що у коренях більшості деревних рослин є шляхи вдовж клітинних стінок, по яких іони способом дифузії спрямовуються до ксилеми, потім потрапляють до відповідних елементів і рухаються у транспіраційному потоці. Можна погодитись, що якась частина іонів рухається до ксилеми пасивно шляхом дифузії. Але поряд з цим відбувається й активне переміщення.

Сучасне уявлення про кореневе живлення за І. І. Смольяніновим, зводиться до процесів, що відбуваються у ризосфері.

Ризосфера — це шар ґрунту навколо кореневого волоска величиною у діаметрі, що дорівнює довжині волоска (кілька мм). Коренева волосинка деревної рослини обволікає часточки ґрунту, але живе в середньому одну добу, після чого — відмирає. За цей короткий термін виконує важливу роль у поглинанні іонів. Між стінкою кореневої волосинки, з одного боку, і ґрунтовим розчином, з другого, відбуваються складні процеси, що включають в себе дифузію іонів через перегородку (осмос) як рух рідини через певні отвори. Але головне в процесі надходження іонів до кореня — іонний обмін між рослиною і ґрунтом на основі активного перенесення, іони з ґрунтового розчину обмінюються з певними іонами рослини, які і переходять до розчину. Оскільки на поверхні кореневих волосинок знаходяться у великій кількості іони водню, то вони і переходять до ґрунту.

Чому саме катіонів водню на поверхні кореневих волосинок є найбільше? Тому, що корені дихають, виділяють СО2, вбирають кисень, а СО2, з'єднуючись з водою, утворює вугільну кислоту, яка швидко розкладається на катіон водню та гідрокарбонатний іон НС03. Якщо рослині потрібні катіони кальцію, магнію та інших елементів, то волосинка передає в розчин катіон водню, а якщо аніон фосфору — то накопичені гідрокарбонатні іони. Потрібно відмітити, що в ризосфері, тобто в радіусі 1-3 мм від кореневої волосинки ґрунт максимально заселений мікроорганізмами — бактеріями, актиноміцетами, які, очевидно, отримують від деревних рослин потрібні речовини та приймають участь у різних процесах, що сприяють живленню рослин.

Подальший рух елементів живлення у рослинах пов'язаний з утворенням основних форм органічної матерії — білків, жирів, вуглеводів. При цьому відбуваються дуже складні процеси, в яких обов'язково приймають участь елементи ґрунтового живлення.

Багато деревних порід, особливо тих, що зростають на бідних та відносно бідних ґрунтах, мають на коренях так звану мікоризу, тобто на коренях поселяються гриби, найчастіше утворюючи на корінчиках свого роду чохлик або плівочку. Це екзомікоризні гриби, яких налічується до 2500 видів. Меншу групу (20 видів) утворюють ендомікоризи, що не тільки мають чохлик, але і проникають у внутрішні тканини коренів. Основна користь від мікоризи для лісових дерев полягає в тому, що вона є високоефективним акумулятором поживних речовин і води в ризосфері. Поживні речовини і вода є доступними як для дерева — господаря, так і для гриба. Особливо ефективно мікориза акумулює азот з ґрунтів, бідних на цей елемент. Мікориза значно збільшує адсорбційну поверхню коренів. Корені з мікоризою довше живуть та функціонують. Є відомості, що мікориза здатна захищати дерево — господаря від хвороботворних організмів, що викликають кореневу гниль. Це досягається як механічним захистом, так і шляхом дії антибіотиків.

Якщо деревні рослини висаджують у таких місцях, де ліс не ріс, і сіянці вирощені в таких же умовах, то для успішного їх росту потрібно вносити «мікоризну» (лісову) землю, лісову підстилку. Такий захід для степових умов рекомендував свого часу академік Г. М. Висоцький.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити