Лісівництво

РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ


Лекція 4. КОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА НЬОГО


4.3 Площа живлення деревних рослин у лісостанах та її зміна внаслідок рубок догляду


Поняття про площу живлення має важливе теоретичне і практичне значення. Воно потрібне при опрацюванні показників зрідження деревостанів під час проведення рубок догляду. Справа в тому, що для нормального росту насадження потрібно не тільки підібрати відповідно до лісорослинних умов деревні породи, але і забезпечити їм певний простір як у надземному, так і у підземному середовищі. Не дивлячись на численні дослідження і публікації, до цього часу немає чіткої уяви про те, скільки на одиниці площі лісу повинно буди дерев певної породи у відповідному віці, щоб вони формували високопродуктивне лісове насадження.

Поняттю «площа живлення» різні автори давали різне визначення. Наприклад, М. П. Георгієвський під площею живлення розумів об'єм ґрунту і повітряного простору, які використовує дерево для світлового, атмосферного та кореневого живлення. Ряд авторів (Г. Р. Ейттінген та ін.) під площею живлення розуміли відношення площі насадження до загальної кількості дерев у ньому, тобто ототожнювали її з густотою деревостану. Це ще може мати сенс для чистих та одноярусних деревостанів. П. П. Ізюмський пропонує площу живлення визначати за площею проекції крони добре розвинутого дерева. Основою для такої пропозиції є залежність між величиною крони дерева, його приростом за діаметром і об'ємом. Свого часу П. С. Кондратьєв (1957, 1959), вивчаючи вплив густоти дерев сосни на їх ріст, установив прямий взаємозв'язок між діаметрами стовбура і крони. Математично цей зв'язок має такий вигляд:

D = 10d +100,

де D — діаметр крони;

d — діаметр стовбура;

100 — постійний коефіцієнт для сосни.

Автор вважав, що якщо крона сосни менша десятикратної товщини стовбура, то відкладення деревини на стовбурі зменшується, якщо ж більша, то збільшується.

Проведені П. П. Ізюмським дослідження підтвердили, що проекції крон дерев можуть у деякій мірі бути показником площі живлення дерев.

При проведенні рубок догляду лісоводи, головним чином, орієнтуються на просторове розміщення дерев у полозі. Це окомірно дозволяє визначити дерева, які небажані для подальшого росту у насадженні. Але, враховуючи необхідність залишення дерев на корені більш-менш рівномірно на площі, потрібно звертати більшу увагу і на їх площу живлення. Особливо це стосується штучно створених насаджень садінням сіянців рядами. Розміщення дерев на зайнятій ними площі та їх «площа живлення» відіграють важливу роль у використанні навколишнього середовища. Численні дослідження характеру кореневих систем деревних рослин узагальнені у підручнику М. І. Калініна зі співавторами «Лісове коренезнавство» (1998). Але, незважаючи на це, залишається ще багато запитань щодо росту кореневих систем, особливо у мішаних, складних за будовою, лісових насадженнях.

Основні з них такі:

Як після зрідження деревостану рубками догляду освоюється ґрунт кореневими системами дерев хвойних і листяних порід?

У якому віці товща ґрунту, що звільнилася від коріння зрубаних дерев, освоюється краще, швидше і т. п?

Як взаємодіють окремі деревні породи при сумісному їх зростанні у насадженні через зміну фізико — хімічних властивостей ґрунту?

Для розкриття механізму взаємодії деревних порід у підземній сфері потрібні широкомасштабні дослідження.

Кожна деревна порода має своєрідну будову кореневих систем при її зростанні в умовах лісового насадження. Тому важливо насадження формувати за складом і будовою так, щоб діяв закон відповідності продуктивності функціонування крони і кореневої системи у кращих дерев. Це гарантуватиме прискорений ріст і високу продуктивність лісостану.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити