Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

БІОЛОГІЯ - Золота колекція рефератів - 2018

БІОГРАФІЇ ВИДАТНИХ БІОЛОГІВ

К. ЛІННЕЙ

Карл Лінней (Linnе, Linnaeus, 23.05.1707-10.01.1778 рр.) - відомий шведський натураліст, член Паризької АН (1762 р.), створив основу систематики рослинного й тваринного світу.

Він народився в родині сільського пастора. Навчався в Лундському (з 1727р.) і Упсальському (з 1728 р.) університетах, де вивчав природничі й медичні науки.

У 1732 р. здійснив подорож Лапландією. Результатом подорожі стала праця «Флора Лапландії», видана 1732 р. (повне видання — 1737 р.).

У 1735 р. переїхав до Голландії в м. Хартеками. Тут Карл Лінней завідував ботанічним садом. Учений написав і захистив докторську дисертацію на тему «Нова гіпотеза переміжних лихоманок», опублікував книгу «Система природи», яка перевидавалася за його життя 12 разів. У книзі була описана створена Ліннеєм система рослинного й тваринного світу. Вона підбила підсумок, завершила величезну працю ботаніків і зоологів першої половини XVIII ст.

Спроби класифікації організмів відомі з давнини (Аристотель, Теофраст та ін.), однак основи сучасної систематики як науки були закладені в роботах Дж. Рея і особливо К. Ліннея. Систематика (від грецьк. sistematicos упорядкований, той, що стосується системи) — це розділ біології, в якому описані всі вимерлі й нині існуючі організми. Організми класифікуються за таксонами (групами) різного рангу (категорій). Створена Ліннеєм система, як і попередні, була штучною, тому що поєднувала організми за подібними зовнішніми ознаками й не надавала значення їхнім родинним зв’язкам. Так, наприклад, на підставі лише однієї загальної ознаки — будова дзьоба — Лінней намагався побудувати «природну» систему деяких птахів (об’єднав в один ряд страуса, казуара, павича й курку); за будовою зубної системи відніс в один

ряд слона, моржа, лінивця, ящера й мурахоїда. Учений намагався вдосконалити свою систему й намагався зробити її більш природною, заснованою на сукупності багатьох ознак, але не встиг завершити роботу.

К. Лінней був креаціоністом і метафізиком. Вій уважав, що види не змінюються і їх існує стільки, скільки було створено Творцем. До кінця життя думка вченого трохи змінилася. Він уважав, що деякі зміни можливі.

Однією з головних заслуг Ліннея є введення бінарної номенклатури, яка застосовується й сьогодні. Назви всім таксонам (структурним одиницям) даються латинською мовою. Основною структурною одиницею в системі живих організмів є вид (species). Відповідно до бінарної номенклатури кожний вид позначається двома латинськими назвами: перша — назва роду, друга — видовий епітет. Заголовна латинська літера L наприкінці видової назви вказує на те, що вид уперше був описаний Ліннеєм. Наприклад, собака домашня — Canis famillaris L., бересклет бородавчастий — Euonymus verrucosa L. тощо. Усі таксономічні категорії, які стоять вище від виду, складаються з одного слова (уніномінальна назва).

Основні систематичні категорії

Для рослин

Для тварин

Вид

Вид

Рід

Рід

Родина

Родина

Порядок

Ряд

Клас

Клас

Відділ

Тип

Царство

Царство

У систематиці іноді використовують допоміжні категорії: підвид, підродина, надродина, підряд, надряд, підклас, надклас, підтип, надтип, підцарство.

Усі організми Лінней відніс до двох царств: Рослини й Тварини. Він уважав, що органи розмноження в рослин — найістотніші й найпостійніші ознаки. Тому в основу їхньої класифікації поклав кількість, величину й розташування тичинок і маточок квітки, одно-, дво- або багатодомність рослин. Керуючись цим принципом, учений ділив всі рослини на 24 класи: 23 класи квіткових рослин, а в 24-й відніс всі інші, які не мають квіток. Застосована Ліннеєм номенклатура значно полегшила описові роботи видів. Види одержали назви й чіткі характеристики. Сам Лінней описав близько 10 000 видів рослин (з яких сам відкрив близько 1500 видів) і 4200 видів тварин.

Усіх тварин Лінней розділив на 6 класів: Ссавці, Птахи, Амфібії, Риби, Черви, Комахи. До класу Черви він відніс всі відомі в його час форми безхребетних, крім комах. У клас Амфібії включив земноводних і плазунів.

Однією з переваг класифікації Ліннея є те, що людина була включена до системи тваринного світу й віднесена до класу ссавців, до загону приматів.

У 1738 р. К. Лінней переїхав до Стокгольма, де займався лікарською практикою. У 1739 р. очолив морський госпіталь. Лінней домігся права розтинати трупи для визначення причини смерті. У 1739 р. учений узяв безпосередню активну участь у створенні Шведської академії наук і був обраний її першим президентом.

У 1741 р. став завідувачем кафедри в Упсальському університеті. Викладав медицину й природознавство.

Помер К. Лінней 1778 р. Бібліотеки, рукописи й колекції вченого були продані його вдовою англійському ботанікові Сміту. У 1788 р. Сміт заснував у Лондоні «Ліннеївське товариство», яке існує й нині як один з найбільших наукових центрів.

Система, введена Карлом Ліннеєм, підсилила інтерес до вивчення розмаїтості рослинного й тваринного царств. До кінця XVIII ст. уже було відомо більше 20 000 видів рослин і 20 000 видів тварин. Система, запропонована Ліннеєм, вирізнялася простотою й точністю. Спосіб назви видів став основним для вчених усього світу. К. А. Тимірязєв зазначив: «Вінцем і, ймовірно, останнім словом подібної класифікації була й дотепер неперевершена у своїй витонченій простоті система рослинного царства, запропонована Ліннеєм».

Сучасна природна, або філогенетична, система базується на декількох ознаках:

— усі сучасні форми є нащадками викопних форм;

— в єдину класифікацію живого входять як існуючі нині види, так і вимерлі: видоутворення здійснюється переважно завдяки розбіжності (дивергенції), тому близькі систематичні групи походять від загального предка;

— кожний тип, відділ має властивий лише йому план будови.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.