ГЕОГРАФІЯ - Золота колекція рефератів - 2018

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ США

План

1. Загальна характеристика.

2. Глобалізація бізнесу й інформаційна революція.

3. Фінансова система.

4. Сільське господарство.

5. Розвиток промисловості, транспорту й сфери послуг.

6. Зовнішньоекономічні зв’язки.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сполучені Штати Америки є найбільшою державою світу. Країна розташована в усіх кліматичних поясах, що сприяє сільському господарству й туризму, має більше ста видів корисних копалин. З природних ресурсів найбільшу частку в обсязі продукції видобувної промисловості у вартісному обчисленні складають енергоресурси (90 %): нафта, вугілля, природний газ, уран. Близько 75 % видобутку металів припадає на залізну руду й мідь. Разом із тим до 50 % потреб національної економіки в мінеральній сировині задовольняється за допомогою імпорту. Зокрема, США не має у своєму розпорядженні запасів таких стратегічних металів як хром, марганець, вольфрам, кобальт. Маючи п’ять відсотків світового населення, країна видобуває п’яту частину світового виробництва міді, вугілля й нафти. Сільське господарство Сполучених Штатів постачає на світовий ринок 50 % кукурудзи, 20 % яловичини, свинини, баранини, близько однієї третини пшениці. США — найбільший світовий покупець (13 % світового експорту) і продавець (18 % світового імпорту). Причому, що характерно для американської економіки, державні підприємства можна перерахувати на пальцях (поштова служба й комісія з ядерних досліджень), навіть авіалінії і телефонна система в США приватизовані. Основні зусилля уряду зосереджені на розробці й дотриманні антитрестового законодавства. Сутність цієї системи полягає в недопущенні змови великих компаній (трестів) і встановлення монопольних цін на товари й послуги.

Валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт і ВНП

на душу населення в 1998 і 1999 рр.


1998

1999

ВНП (у млн дол. США)

7 902 976

8350 957

ВВП (у млн дол. США)

8 230 397

8 708 870

ВНП на душу населення(у дол. США)

29240

30600

Американська модель економіки характеризується такими принциповими рисами як глобалізація бізнесу й інформаційна революція.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ Й ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ

Глобалізація бізнесу означає інтеграцію країни і її суб’єктів хазяйнування у світову економіку. Уже зараз понад половини доходів великих американських корпорацій створюється за кордоном: величезного значення набув процес розвитку зовнішньої торгівлі й іноземного інвестування. У свою чергу США також одержують передові закордонні інвестиційні товари й технології; у країні діють численні філії і дочірні підприємства європейських і японських фірм. Якщо наприкінці 1970-х рр. із зовнішньою торгівлею було пов’язано близько 17 % економіки США, то до кінця 1990-х років американська економіка вже на чверть залежить від експорту.

Сильні зовнішньополітичні позиції США, першість американської моделі розвитку економіки визначають лідерство США в процесі глобалізації. Жодна інша країна світу поки не в змозі протиставити більш успішну модель росту. США одержують переваги навіть від того, що колишні економічні теорії за всіх часів вважалися неприпустимими.

Зміцнення курсу долара в результаті світової валютно-фінансової кризи і воєнних дій у Югославії призвело до зменшення американського експорту і значного збільшення імпорту. Дефіцит торговельного балансу США досяг небачених розмірів, його оцінюють у суму понад 240 млрд дол. Будь-яка інша країна вже давно б зіткнулася із серйозними труднощами, із занепадом вітчизняного виробництва й витисненням вітчизняних товарів із внутрішнього ринку. В економіці Сполучених Штатів нічого подібного не відбувається. Ріст імпорту призвів до збільшення пропозиції, зниження цін, великого вибору в споживачів, створив понад 2 млн робочих місць у сфері послуг, змусив вітчизняних виробників бути більш конкурентоспроможними. Місцеві компанії одержали можливість переустаткування своїх виробничих потужностей за рахунок дешевшого японського і європейського устаткування, що є додатковим фактором росту.

Інформаційна революція є другим могутнім джерелом росту економіки США. Країна переживає справжній інформаційний бум: удосконалюються цифрові технології, постійно утворюються нові компанії, виникають нові галузі промисловості. Тільки водній Силіконовій долині — центрі американських технологій (штат Каліфорнія) щотижня утворюється більше десятка нових компаній. Це по-справжньому перевернуло американську економіку. Якщо донедавна економіку країни рухало вперед автомобілебудування і житлове будівництво, то сьогодні локомотивом розвитку служать інформаційні технології, що забезпечують за приблизними оцінками третину всього економічного зростання. У сфері інформатики й інформаційних технологій США не мають собі рівних. Так, у рейтингу 100 компаній сфери інформаційних технологій журналу Business Week 75 представляють США, а в першій двадцятці — 17 американських компаній.

Компанії

Назва компанії

Країна

Сфера діяльності

1

America online

США

Інтернет-технології

2

Dell Computer

США

Комп’ютери й периферія

3

Solectron

США

Продаж програм і устаткування

4

Vodafone group

Великобританія

Телекомунікаційні системи

5

Cisco systems

США

Комп'ютерні мережі

6

EMC

США

Комп’ютери й периферія

7

MCI Worldcom

США

Телекомунікаційні системи

8

Inctomi

США

Інтернет-технології

9

Sun Microsystems

США

Комп’ютери й периферія

10

Microsoft

США

Програмне забезпечення

11

Lexmark International Group

США

Комп’ютери й периферія

12

Nokia

Фінляндія

Телекомунікаційне устаткування

13

Tellabs

США

Телекомунікаційне устаткування

14

Quanta Computer

Тайвань

Комп’ютери й периферія

15

IBM Comverse

США

Комп’ютери й периферія

16

Technology

США

Телекомунікаційне . устаткування

17

Flextronics

International

США

Продаж програм і устаткування

18

Qwest

Communications

США

Телекомунікаційні послуги

19

Lucent

Technologies

США

Телекомунікаційне устаткування

20

Airtouch

Communications

США

Телекомунікаційні системи

Глобалізація бізнесу і нові інформаційні технології призвели до реструктуризації економіки США. Глобалізація відкрила нові ринки збуту для американських товарів і послуг, стимулювала виробництво, орієнтоване на закордонний ринок. Глобальний ринок дозволив стати американським компаніям конкурентоспроможними, зросла якість продукції, знизилися витрати і ціни. Торговельні бар’єри багато в чому залишилися в минулому, іноземні компанії одержали доступ на американський ринок, їхня діяльність йде на користь американській економіці. Дешеві товари і дешева робоча сила стають повсюдно доступними. Глобальна пропозиція збільшується завдяки зростанню глобального попиту, і чималий внесок у ці процеси вносить найбільша економіка світу — економіка США.

Інформаційні технологи впливають у свою чергу на цілий комплекс галузей економіки. За допомогою інформаційних технологій можна підвищити продуктивність праці й ефективність управління, знизити витрати, скоротити устаткування, у якому тепер відпадає необхідність, можна значно полегшити комерцію, використовуючи глобальні комп’ютерні мережі. Особливість нової економіки полягає ще й у тому, що сучасні технології постійно удосконалюються, не даючи кривій життєвого циклу продукту впасти вниз.

Нова економіка була б неможливою без гнучкого ринку праці в США. Кожен американець змінює роботу раз на п’ять років, а то й частіше. Робоча сила в США мобільна і може відразу переміститися із західного на східне узбережжя країни і навпаки, якщо там з’являться нові робочі місця з високим рівнем оплати. Свого часу побут американців змінила автомобілізація країни й наявність прекрасних доріг, на сьогодні високорозвинена інформаційна, транспортна і житлова інфраструктура країни відкривають нові можливості всім, хто шукає роботу. У США працює чимало іноземців, яких привабила вища оплата праці, ніж у себе на батьківщині. Іноземці являють собою як найкращий інтелектуальний потенціал європейських і азіатських країн, так і численну некваліфіковану робочу силу.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Фінанси й кредит. Справжній бум, відірваний від реального сектора економіки, переживають фінансові ринки США. Акції інформаційних компаній ростуть як на дріжджах, але за цим ростом практично не стоїть створення яких-небудь матеріальних благ і послуг. США — один із найбільших боржників у світі, а кількість доларів, що обертаються за кордоном, не забезпечена ніякими резервами. США могли б потрапити в дуже скрутну ситуацію, якби на світових ринках євро потіснив долар як резервну валюту й засіб платежу. У цьому зв’язку США була вигідна валютно-фінансова криза 1990-х рр., оскільки завдяки їй колишній попит на долар відновився, і тепер через систему міжнародних фінансових організацій Штати можуть диктувати умови і видавати грошові кредити потерпілим країнам. Війну в Косово 1999 р. уряд США затіяв із тією метою, щоб послабити позиції євро і ввести в дію новий «план Маршала» для Східної Європи. Економіка США являє собою величезну мильну бульбашку у вигляді перегрітого фінансового ринку, переоціненого долара і піраміди зовнішнього й внутрішнього боргу. Ударивши по країнах Латинської Америки, Південно-Східній Азії й Росії, криза кінця 1990-х років відвела загрозу поширення на перегрітий ринок США.

Заощадження й інвестиції. У порівнянні із Західною Європою і Японією, США вирізняються досить низьким рівнем заощаджень інвестицій (15,4 % ВВП, у той час як у Нідерландах 19,5 %, Німеччині 22,6 %, Японії 29,7 %). Боротьба з інфляцією призвела до зниження процентних ставок і незацікавленості населення в заощадженнях. Вільні капітали американці воліють пускати в обіг на фінансових ринках, купуючи цінні папери. Це підживлення фінансового ринку стимулює непомірний ріст спекуляцій на ньому. З 1998 р. по 1999 р. у США спостерігалося значне зростання особистих капіталів, що було пов’язано з бумом на фондовому ринку. Усього за рік кількість мільярдерів у країні збільшилася з 79 до 268, причому чимало капіталів пов’язані з віртуалізацією ринку паперів. Другим поясненням низького рівня заощаджень є споживче ставлення до життя самих американців. Вони воліють витрачати гроші, купуючи нові речі, одержуючи освіту, подорожуючи. З одного боку, економіка Сполучених Штатів страждає від ослаблення свого внутрішнього інвестиційного потенціалу, що змушує звертатися до зовнішніх інвестиційних ресурсів. З другого боку, економіка США знаходиться на інноваційній стадії свого розвитку: зниження частки інвестицій у ВВП компенсується створенням нових технологій, що сприяють переозброєнню виробництва й інтенсифікації сільського господарства.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство США характеризується розвитком у ньому агропромислового комплексу (АПК), що відбиває ефективне поєднання науки, сільського господарства, транспорту й галузей промисловості, що перероблюють сільськогосподарську сировину. АПК являє собою єдиний технологічний ланцюжок, що починається в наукових лабораторіях зі створення нових сортів рослин, потім йде процес виробництва в полі під безперервним комп’ютерним контролем, збирання врожаю і його транспортування для наступного зберігання й переробки, а завершує цикл збут виробництва через торговельну мережу. У Сполучених Штатах наявність АПК сприяє високій конкурентоспроможності американського сільського господарства. Основними культурами для сільського господарства є практично усі відомі види рослин (пшениця, кукурудза, фрукти, овочі, бавовна і т. д.), розвинуте також тваринництво, особливо птахівництво. США є найбільшим у світі виробником зерна.

Врожай зернових, технічних культур, овочів і фруктів у США в 1995-2000 рр.

(у тоннах)


1995

1996

1997

1998

1999

2000

Кукурудза

187968992

234 527 008

233867 008

247882 000

239 719008

263 216000

Пшениця

67 117000

62 000000

67 523 000

69327 000

62 662 000

61950000

Бобові

1 392 000

1 266000

1 332 000

1 379 700

1 507300

1 168640

Тютюн

576020

688 870

810 750

670940

586360

485700

Просо

190 000

190000

190 000

200000

406190

288000

Картопля

'20122 000

22 618000

21116000

21580600

21691500

21700000

Виноград

5 372 600

5 038 750

6592 300

5 279 800

5 652 000

6 677 000

Цукровий буряк

25460000

24 204 000

27 112 000

29483 000

30 318000

31 115 500

Рис

7887 000

7 771000

8300000

8529 850

9345 000

8 692 800

Соняшник

1 818 600

1614 500

1667 800

2 392 000

1969 000

1720 000

Арахіс

1 570100

1 660 700

1605 400

1797 800

1737 000

1 702 000


Поголів’я домашньої худоби в 1995 -2000 рр. у США (голів)


1995

1996

1997

1998

1999

2000

Велика

102 785 000

103548000

101656000

99744 000

99 115 000

98048000

Свині

59 738000

58201000

56124 000

61158000

62 206 000

59 337 000

Вівці

8989 000

8465000

8024 000

7 825 000

7 215 000

4 719000

Коні

6000 000

6 050 000

6100000

5 030 000

5 600 000

5 600000

Домашня птиця

1611000

1 661 000

1 706000

1 726 000

1720000

1 720 000

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ Й СФЕРИ ПОСЛУГ

Американська промисловість вирізняється пріоритетом наукомістких технологій, що створюють продукцію на базі найпередовіших технологій. Інвестиції у сферу виробництва стали одним із двигунів економічного підйому в США в 1990-ті рр. Капіталовкладення відповідають близько 11 % ВВП. Понад половини всіх інвестицій у промисловість складають придбання комп’ютерів і засобів інформатики. На базі впровадження передових технологій у процес виробництва відбулося значне скорочення витрат, відзначається зростання продуктивності праці. У США розвинутий весь спектр галузей промисловості, починаючи з традиційних (гірничодобувна, металургійна, нафтохімічна) і закінчуючи найсучаснішими (аерокосмічна, мікроелектроніка, виробництво нових матеріалів і т. д.). Найбільше значення має виробництво засобів телекомунікацій, транспортних засобів, сучасного промислового устаткування, споживчих товарів тривалого користування. Найвищі доходи (зростання прибутку в середині 1990-х рр. — 70 %) приносять електронна й електротехнічна промисловість.

Видобуток корисних копалин у 1996 р. в США

Залізна руда

39 342 000 тонн

Мідь

1 910 000 тонн

Цинк

620 000 тонн

Свинець

430 000 тонн

Молібден

57 000 тонн

Ванадій

2 700 тонн

Ртуть

550 тонн

Срібло

1 800 000 кілограмів

Золото

325 000 кілограмів

Виробництво товарів у 1995 р. в США

Автомашин і мотоциклів

238384 одиниць

Літаків і вертольотів

104 854 одиниць

Продуктів харчування

94 072 одиниць

Верстатів і устаткування

79 439 одиниць

Електронних компонентів

73 642 одиниць

Ліків

67 792 одиниць

Комп’ютерного і офісного устаткування

66708 одиниць

Медичного устаткування

39 535 одиниць

Сигарет

Аерокосмічного

29 745 одиниць

устаткування

29 508 одиниць

Фотоустаткування

Морських кораблів,

22119 одиниць

яхт і катерів

Дитячих

15249 одиниць

і спортивних товарів

12 123 одиниць

Аудіо- й відеотоварів

10 614 одиниць

Виробництво електроенергії в 1996-1999 рр.


1996

1998

1999

Усього (млрд кВт)

3629

3620

3678

На ТЕС (у % від загальної кількості)

65,1

70,34

69,64

На ГЕС (у % від загальної кількості)

9,6

8,96

8,31

На АЕС (у % від загальної кількості)

18,59

18,61

19,8

На інших типах ЕС (у % від загальної кількості)

6,71

2,09

2,25

Сфера послуг — основна галузь американської економіки — розвинута практично у всіх напрямках. Це традиційні туризм, банківська справа і торгівля, освіта і медицина. Останнім часом пріоритет одержав розвиток консалтингових, маркетингових і управлінських послуг, а також нові інтенсивні інформаційні технології. Сфера послуг забезпечує 80 % усього приросту зайнятості в країні. Одночасно з ростом кількості зайнятих у сфері нематеріального виробництва відбувається вивільнення високооплачуваних робочих місць у промисловості через підвищення продуктивності праці, автоматизацію й механізацію робочих місць.

Частки у ВВП і зайнятого працездатного населення


Частка у ВВП

Частка зайнятого працездатного населення

Сільське

господарство

Промисловість

Сфера послуг

2%

23%

75%

2,7%

24,8 % (включаючи зайнятих на транспорті) 72,5 % (включаючи управлінський персонал)

Більша, ніж у США, частка сфери послуг у структурі виробництва ВВП спостерігається тільки в Нідерландів (78 %), Ізраїлю (81 %), Гонконгу (83 %), які через наявні певні конкурентні переваги спеціалізуються в системі міжнародного поділу праці на послугах. Однак вищезгадані країни не можуть скласти помітну конкуренцію США на світовому ринку послуг через свої невеликі розміри.

Велике значення для економіки мають транспортні послуги. У США розвинуті усі види транспорту, країна має прекрасну транспортну інфраструктуру. У сфері перевезень вантажів домінує залізничний транспорт, а в пасажирських перевезеннях найбільше значення мають автомобільний і повітряний транспорт.

Питома вага окремих видів транспорту в загальному вантажообігу американської економіки в 1996 р. у %

Залізниці

33,5

Автомобільний транспорт

22,1

Внутрішній водний транспорт

11,2

Морський транспорт

18,3

Повітряний транспорт

0,4

Трубопроводи

14,5

Найбільші порти країни: Анкорідж, Балтімор, Бостон, Чарльстон, Чикаго, Хемитон Роудс, Гонолулу, Х’юстон, Джексонвіл, Лос-Анджелес, Новий Орлеан, Нью-Йорк, Філадельфія, Порт Канаверел, Портленд, Сан-Франциско, Савана, Сіетл, Тампа, Толедо.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером (13 % світового експорту) й імпортером (18 % світового імпорту) товарів.

Зовнішня торгівля країни в 1994-2000 рр.

(млрд дол. США)


1994

1995

1996

1998

2000

Експорт

513

578

625,1

663

776

Імпорт

664

751

822

912

1223

Географія експорту

1993

1995

1997

1998

2000

Західна

Канада —22%

Канада —22%

Канада —23%

Канада —23%

Європа — 24,3 %

Західна

Західна

Мексика —12%

Мексика —14%

Канада—22,1%

Європа — 21 %

Європа — 21 %

Японія —8%

Японія —8%

Японія —10,5%

Японія —16,5%

Японія —10%

Великобрита-

Великобрита-


Мексика —8%

Мексика —10%

нія — 6 %

нія —5 %
Німеччина —4 %

Німеччина — 4 %
Франція — 3 %

Франція —
Нідерланди —

3 %

Нідерланди —

Географія імпорту

1993

1995

1997

1998

2000

Канада —19,3%

Канада —20%

Канада —19%

Канада —19%

Канада —19%

Західна

Західна

Західна

Японія —13%

Японія —11 %

Європа —18,1 %

Європа —18%

Європа —18%

Мексика —10%

Мексика —11 %

Японія —18,1%

Японія —16,5%

Японія —14%

Китай —7%

Китай — 8%


Мексика —8%

Мексика —10%

Німеччина —5 %

Німеччина — 5 %Китай —7%

Великобрита-

Великобрита-
нія — 4 %

нія - 4 %
Тайвань —4%

Тайвань —4 %

Випереджальними темпами розвивається експорт напівпровідників і телекомунікаційного устаткування, транспортних засобів (автомобілів і авіалайнерів), енергетичного устаткування й двигунів, вимірювальних і наукових приладів. В експорті послуг переважають фінансові, управлінські, транспортні, медичні, освітні й консалтингові послуги. Експорт 1998 р. склав 663 млрд дол.

Країни-партнери США з експорту: Канада — 23 %, Японія — 10,3 %, Мексика — 10,1 %, Великобританія — 5,2 %, Німеччина — 3,7 %, Республіка Корея — 3,4 %, Тайвань — 3,2 %.

Імпорт 1998 р. склав 912 млрд дол. Імпорт має для американської економіки ще більш важливе значення, ніж експорт. В імпорті товарів переважає високотехнічне устаткування (комп’ютери й периферія, засоби телекомунікації), одяг і побутова електроніка, транспортні засоби. Машини й устаткування дають дві третини приросту імпорту США, на частку автомобілів і споживчих товарів припадає чверть приросту.

Країни-партнери США з імпорту: Канада — 19 %, Японія — 17,4 %, Мексика — 7,3 %, Китай — 5,6 %, Німеччина — 4,6 %, Тайвань — 3,9 %, Великобританія — 3,6 %.

Зовнішня заборгованість США 1995 р. склала 862 млрд дол.

Грошова одиниця країни — американський долар (100 центів).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити