Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІІ - 2014

РОЗДІЛ 2

Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Спеціаліст» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки заспеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент

Імагологія як галузь порівняльного літературознавства

Дисципліна: порівняльне літературознавство

Вид лекції: тематична

Дидактичні цілі:

Навчальні: ознайомити студентів зі становленням та джерелами виникнення імагології, допомогти засвоїти понятійний апарат імагології, продемонструвати на конкретних прикладах стереотипність людського мислення.

Розвиваючі: розвивати навички імагологічного аналізу художнього твору.

Виховні: формувати у студентів вміння слухати і чути, організованість, культуру мовлення і спілкування, творчий склад мислення тощо.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: історія літератури, культурологія, психологія, теорія літератури, філософія, фольклор.

Основні поняття: архетип, автообраз, етнообраз, гетерообраз, імагологія, концепт «свій-чужий».

Навчально-методичне забезпечення: мультимедійна презентація.

План

1. Міждисциплінарність імагологічних досліджень.

2. Становлення імагології як науки.

3. Понятійний апарат імагології.

4. Національні стереотипи в дискурсивному висвітленні.

Рекомендована література

1. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років XX ст. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. - Тернопіль: Джура, 2000. - 340 с.

2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 430 с.

3. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. - М., 1988. - 448 с.

4. Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі; Єврейська тема в українській літературі XIX та початку XX сторіччя // Грабович Г До історії української літератури. - К.: Критика, 2003. - С. 157-179, 218-236.

5. Дзюба І. Стереотипи сприйняття української культури // Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. - Т 2. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - С. 567-575.

6. Наливайко Д. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика. - Вип. 1. - К« 2005. - С. 27-44.

Текст лекції

1. Міждисциплінарність імагологічних досліджень.

Поняття «імагологія» не так давно увійшло в обіг гуманітарних наук. Слово походить від латинського imago (зображення, образ, відображення). Імагологія - наукова дисципліна, що має предметом вивчення образи «інших», «чужих» націй, країн, культур, сторонніх для сприймаючого суб'єкта. Образ «чужого» вивчається в імагології як стереотип національної свідомості, тобто як стійке, емоційно насичене, узагальнено-образне уявлення про «чужого», сформоване у конкретному соціально-історичному середовищі. З цього випливає, що імагологія не тільки розкриває образ «чужого», але також, у зв'язку з процесами рецепції і оцінки, характеризує і сам сприймаючий суб'єкт, тобто відображає національну самосвідомість і власну систему цінностей.

Імагологія має міждисциплінарний характер: її джерелами є мова, культура (і масова, і елітарна), різні види мистецтва, література, фольклор, дані семіотики, етнолінгвістики, етнопсихології, етнографії, етнології, культурології, історії, політології та ін. Вивчаючи отримані з цих джерел матеріали, імагологія прагне до їх узагальнення та вироблення якоїсь загальної парадигми рецепції «чужих» в просторі тієї чи іншої національної свідомості.

У світлі того, що імагологія є міждисциплінарною, можна говорити, наприклад, про історичну імагологію: її джерелами є матеріали національної історії, архівні документи, мемуари, з яких можна почерпнути відомості про те, як формувалися та трансформувалися уявлення одного народу про інший в ході історії. Мистецтво, наприклад, кіно, також відображає уявлення про інші культури, але вони містяться в кінематографі.

Думки іноземців про місто Москва:

Никогда не гуляйте в одиночестве - могут убить. Не носите деньги в паспорте. Если его проверит страж порядка, подумает, что деньги вы положили для него. Не стоит ездить после 7 вечера в метро. Очень много бездомных людей укладываются спать по вагонам.

(Путеводитель Travelnotes, США)

Бездомные в России совсем не такие, как в Америке, они более трагичны и менее опасны.

(Джастин Даймерс, США)

Вообще-то ни один разумный человек не пойдет в два часа ночи в магазин за колбасой. Но, количество услуг, которые могут быть оказаны в Москве круглосуточно, внушительно. Постричься в 23:30, полистать книги в 2:00 или купить на строительном рынке дрель в 4:00 - все реально!

(Томас Виде, Германия)

Метро-убежищу бродячих собак и по уши влюбленных подростков, бездомных алкоголиков и раненых ветеранов, туристов и смертельно усталых людей, едущих на работу или с работы. Но в залах есть нечто, рассказывающее историю самой России. Это памятник эпохе коммунистического режима, когда подземные дворцы со сверкающими люстрами, украшенные мозаиками, фресками, скульптурами, возводились для рядов пассажиров. Когда я только приехала в Москву, летняя жара и давка в метро едва не сделали меня трезвенницей. Я не могла вынести зловония, распространяемого пьяными: водка испарялась из их тел вместе с потом, их мокрая кожа липла к моей, как полиэтиленовая пленка. Но тут же я видела, как молодые люди галантно вскакивают на ноги, уступая места старушкам, или как россияне утыкаются в книгу, покуда поезд с ревом несется по туннелю, и понимала, что здесь не так уж и ужасно.

(Меган К.Стэк, Los Angeles Times)

Двери в московских метро закрываются прямолинейно: если они закрываются, то они действительно закрываются. Даже если между ними кто-то стоит.

(Монтсе Аревало, Испания)

Прежде всего вы должны научиться произносить это слово правильно - «мьетро» (myetro)! Еще будьте внимательны рядом с хрупкими пожилыми леди, они самые невыносимые люди в метро. В первый раз, когда меня пихнули изо всех сил, я обернулся, ожидая увидеть большого мужика, но столкнулся лицом к лицу с бабулей. С тех пор я начеку. Если вы улыбаетесь в общественных местах, то согласно российской культуре, вы идиот, поэтому в метро должны стоять с взглядом, выражающим угрюмость или крайнюю степень агрессии.

(Фрэнк Хансельман, Голландия-Испания)

Существует странный вид бабушек (babushkas) у турникетов перед входом в метро. Они сидят за стенами из прозрачного пластика в конструкции около 2 м высотой и смотрят на идущих через «билет-барьер». Они в форме, похожей на милицейскую. У них короткие стрижки и хмурый вид. Их работа в том, чтобы наблюдать, как люди проходят через турникеты. Если им кто-то не нравится, они свистят в свисток. Новички в Москве часто отмечают холодность и неприязнь прохожих. Но я понял: это щит. Когда сталкиваешься с ними в жизненных ситуациях, а не в метро, русские радушны и гостеприимны. В метро же каждый сумрачно глядит в пространство. Друг на друга смотрят лишь влюбленные. Но однажды я видел как толпа школьников влетела в вагон. Они смеялись, кричали, толкались - для них поездка была приключением! И тут я увидел, как все заулыбались. Думаю, каждый подумал о чем-то хорошем.

(Эдвард Эдриан-Валланс, Великобритания)

Меня научили пить пиво с сушеной рыбой - этого я нигде не видел. Сначала не хотел пробовать из-за ужасного вида и запаха, а потом понравилось. Стучать воблой по столу - это очень по-русски и весело. А по настоящему национальный продукт - нарезной батон. Он олицетворение страны - белый, простой, чаще всего не первой свежести, но очень вкусный. Я никогда не видел, чтобы люди пили так много чая. Даже в клубе в 3 часа ночи заказывают чай.

(Дик Янсен, Нидерланды)

Образи «чужих», створені в творах художньої літератури, дозволяють говорити про «художню імагологію», яка вивчається порівняльним літературознавством.

На відміну від історичної імагології, матеріал якої відрізняється високим ступенем достовірності, художня імагологія володіє достовірністю іншого роду: література при всій її умовності здатна повнокровно, жваво відтворити атмосферу людських відносин, менталітет, характери, мову, стереотипи повсякденної свідомості, сформовані в національному або соціальному середовищі. Разом з тим художня імагологія вимагає міждисциплінарного підходу, тобто залучення даних історії, культурології, етнопсихології, даних про національний характер, спосіб життя, поведінку, звичаї, релігію і т. п.

Впритул до літературознавчої імагології прилягає фольклорна імагологія як дисципліна також філологічного циклу. Джерелами її є всі жанри народної творчості (прислів'я, приказки, билини, історичні пісні, казки, анекдоти, частівки та ін.) Будучи продуктом народної творчості, фольклор здатний правдоподібно і безпосередньо відображати існуючі в народі стереотипи масової свідомості про чужинців. Такий, наприклад, образ німця, що формується на основі російських прислів'їв про німців, зібраних В.І. Далем: Німець хитрий: мавпу вигадав; У німця на все струмент є; Німець своїм розумом доходить (винаходить), а росіянин очима (переймає). Образ німця, відображений у цих прислів'ях, створений на основі узагальнених уявлень, історично сформованих в народній свідомості. І до чого така надмірна любов до порядку? Приводиться нижче міркування про німецький характер, яке належить не російському автору, чий народ обожнює двох милих персонажів на ім'я Авось да Либонь, а «манірному і нудному» англійцеві). Цей англієць - письменник Джером К.Джером, автор шедевра» Троє в човні, не рахуючи собаки». Виявляється, у нього є ще й» Троє на чотирьох колесах «, і саме там говориться про німців:

«Кожна квітка у нього в саду прив'язана до палички; через неї не видно іноді самої квітки, але німець спокійний: він знає, що квітка там, на місці, і що вигляд у неї такий, який повинен бути. В центрі садової галявини, яка іноді буває не більше скатертини і неодмінно обкладена залізною огорожею, ставиться порцелянова собака. Німці дуже люблять собак, але фарфорових більше, ніж справжніх: фарфорова собака не риє в саду ям, щоб ховати залишки кісток, і квіткові клумби не розлітаються з-під її задніх лап за вітром земляним фонтаном. Порцеляновий пес - ідеальний звір з німецької точки зору; він сидить на місці і не пристає ні до кого; якщо ви шанувальник моди, то його дуже легко змінити або переробити, згідно з новітніми вимогами «Собачого Клубу»; а якщо прийде бажання пооригінальнічати або зробити за власним смаком, то можна завести особливу собаку - блакитну чи рожеву, а за невелику приплату навіть двоголову. Нічого цього не можна домогтися від живої собаки».

У російських прислів'ях про українців підкреслюється їх дурість (Индейка из одного яйца семерых хохлов высидела; Продали с хохла пояс за три деньги, а хохол нипочем в придачу пошел), що дивно поєднується з хитрістю (Хохол глупее вороны, а хитрее черта, Іде хохол прошел, там еврею делать нечего), що в очах росіян, породжує певну двоїстість поведінки українця, що не сприяє успішному спілкуванню (Хохол не соврет, да и правды не скажет). Паремії вказують і на іншу рису українців - упертість (И по воду хохол, и по мякину хохол). Вираз «Він хохол», за В.І.Далем, означає, що ця людина і хитра, і вперта. На тлі безсторонніх характеристик українського етносу, відбитих у російських пареміях, виділяються кілька, які визнають наявність музичних здібностей: Русак до чтения, хохол до спеванья; Хохлы никуда не годятся, да голос у них хорош.

Не менш продуктивним є вивчення мови в тому ж аспекті. Мовна картина світу в кожен історичний відрізок часу відображає стереотипи національної свідомості, дозволяючи отримувати з неї імагологічну інформацію.

2. Становлення імагології як науки.

Як наукова дисципліна літературознавча імагологія почала оформлятися в кінці XIX ст., і тільки в кінці ХХ ст. виник термін «імагологія». Більшість дослідників вважає, що ця дисципліна зародилася у Франції і спочатку об'єктом її уваги були в основному художні образи народів сусідніх країн. Інтенсивний розвиток літературознавчої імагології припадає на другу половину ХХ ст.

Витоки імагології слід шукати у французькому порівняльно-історичному літературознавстві 1950-х років, що намагалося оновити свій тематичний реєстр і дослідницький інструментарій. Першопро- хідцями у цьому напрямку були два французьких учених - професор Сорбонни Жан-Марі Карре, що видав в 1947 р. монографію «Французькі письменники і німецький міраж: 1800-1940», і його колега Маріус-Франсуа Гійяр, перу якого належить книга «Порівняльне літературознавство» (1951).

Ж.-М. Карре досліджував, як формувався і еволюціонував образ Німеччини у французькій літературі XIX - першої половини XX століття. У передмові до книги Карре підкреслював, що він не збирається вивчати вплив німецької літератури на французьку, що свою мету він бачить у тому, щоб «нагадати про ті оптичні помилки, які були допущені французькими письменниками» в їх уявленнях про Німеччину.

Книга М.-Ф. Гійяра стала своєрідним теоретичним маніфестом, що декларувала необхідність звернення до нової (імагологічної) проблематики в рамках компаративістики. М.-Ф. Гійяр вступив в полеміку з американськими літературознавцями-компаративістами, які, з його точки зору, занадто багато уваги приділяли вивченню літературних контактів і впливів. Гійяр же вважав, що «вивчення впливів часто оманливе і розчаровує» (Guyard M.-F., 1951). Ще коли мова йде про конкретного письменника, вивчення того, хто з іноземних авторів привертав його увагу, був ним прочитаний, справив на нього вплив, може бути плідним, оскільки описати коло літературних уподобань того чи іншого автора почасти значить описати його самого. Однак коли мова заходить про вплив однієї національної літератури на іншу, то часто, вважав Гійяр, все зводиться до спекуляцій, безпідставних побудов і словоблуду, оскільки для чесного спостерігача нація - занадто складний конгломерат, вона не зводиться до якоїсь простої єдності. Звідси випливав висновок Гійяра: «Не будемо більше простежувати і вивчати ілюзорні впливи однієї літератури на іншу. Краще спробуємо зрозуміти, як формуються та існують в індивідуальній чи колективній свідомості великі міфи про інші народи і нації… - в цьому запорука оновлення компаративістики, новий напрям її досліджень» (Guyard M.-F., 1951). Таким чином, Гійяр запропонував переключити увагу дослідників з проблеми літературних впливів на проблему рецепції «іншого».

Заклик Гійяра був почутий, і в 1950-60-х роках у Франції з'явилися солідні дослідження образу «чужого» (наприклад, роботи А. Лортоларі. Ш. Корбе, М. Кадо про образ Росії у Франції).

Однак поворот в літературознавстві не тільки до нової проблематики, а й до нової методології прийнято пов'язувати з ім'ям бельгійського вченого Хуго Дізерінка. У 1966 р. він опублікував статтю «До проблеми «іміджів» і «міражів» та їх дослідження в рамках порівняльного літературознавства», що стала теоретичним маніфестом з імагології. У роботі «Компаративістська імагологія. Про політичну значущість літературознавства в Європі» (1988) він висловив думку про те, що імагологія має важливу гуманітарну функцію - сприяє пізнанню народами один одного в складному мультинаціональному європейському просторі.

Дослідник А. Діма в книзі «Принципи порівняльного літературознавства» пише: «Вивчення міжлітературних контактних зв'язків і чинників, що виступають у ролі посередників, - знання іноземних мов, книгообмін, знайомство з журналами та газетами, діяльність гуртків і салонів, переклади, адаптації та переробки, вплив і джерела - призводить до накопичення величезного матеріалу, за допомогою якого можна відтворити - цілком або частково - синтетичний образ різних народів в тій чи іншій літературі світу». А. Діма ще не називає цю сферу знань імагологією, але мова йде саме про неї. Автор зауважує, що «дослідження, присвячені «національним типам» і їх відображенню в різноманітних формах культури» стали особливо практикуватися в 60-70-і рр.. XX в., І перш за все - у Франції. Відзначаючи, що відображення «національного типу» в літературі в силу її специфіки не може бути вичерпним, він в той же час підкреслює особливу виразність і переконуючу силу, властиві художньому слову. А. Діма упевнений, що уявлення про ту чи іншу країну не можуть бути раз і назавжди даними, вони історично рухливі. Змінність їх у часі обумовлена різними факторами - процесами політичного, соціального, економічного, культурного рівня. На створюваний в літературі образ якої-небудь країни впливає також, крім названих чинників, наявність або відсутність досвіду особистого перебування автора в країні, жанрові традиції і багато іншого. Все це, зазначає А. Діма, «зобов'язує нас з крайньою старанністю підходити до портрета тієї чи іншої країни в літературі».

Французький дослідник І. Шеврель в книзі «Порівняльне літературознавство» називає імагологію актуальним напрямком сучасної компаративістики, що системно вивчає уявлення одного народу про іншого. На основі аналізу широкого кола джерел - книг подорожей, романів, критичних есе про письменників та ін. - вчений розмежовує поняття «рецепція» і «вплив», відзначаючи, що в сфері імагологічних досліджень перше практично витіснило друге, оскільки рецепція більш пов'язана з процесом колективного сприйняття (і тому більш відповідає духу імагології), тоді як вплив - індивідуальний (так, на його думку, можна говорити про рецепції німецьких романтиків у Франції або про вплив лише одного з них, Е.Т.А. Гофмана). Однак його тлумачення названих понять досить дискусійне.

Польська дослідниця М. Швідерска пише, що виникнення літературознавчої імагології пов'язане з ім'ям ученого-компаративвіста Ж.-М. Мура, з опорою на герменевтичну феноменологію Поля Рікера. «На думку Ж.-М. Мура, громадська фантазія сприяє створенню культурно-опосередкованих образів «чужого» в літературі, які мають ідеологічний або утопічний характер. У тексті ці образи виконують або інтегруючу роль (як ідеологія), або (як утопія) роль субверсивну, що руйнує дану групу, націю чи культуру». Грунтуючись на цих теоретичних передумовах-посиланнях, М. Швідерска визначає літературознавчу імагологія як «герменевтичний метод інтерпретації («пояснення») «глибинної семантики» (Поль Рікер) феномена культурного, національного або етнічного «чужого», який проявляється у світі художніх текстів».

Аналізуючи образ Польщі в творах Достоєвського, Швідерска пояснює негативний характер стереотипного образу поляка в творчості письменника ідеологічними та релігійними причинами: власна православна культура уособлювала для Достоєвського все позитивне, добре, сакральне, а чужа культура «латинської» католицької Польщі - навпаки, все чуже, вороже і профанне.

Оскільки імагологія має свій предмет і володіє методологією дослідження, її слід визнати автономною дисципліною. Про це свідчить більш як столітня її історія: вже до середини ХХ ст. вона розумілася як перспективна галузь компаративістики. Серед учених, які зробили великий внесок у її розвиток, Дізерінк називає М.-Ф. Гіяра, Рене Уеллека та інших, констатуючи широке поширення імагології в США і Європі. Активний розвиток цієї наукової галузі пов'язане, на думку В.Б. Земскова, з «вивченням Радянського Союзу в США і в Німеччині, що пояснюється в першому випадку - глобальним суперництвом двох наддержав, у другому випадку - конфліктом в розділеній після 1945 року Німеччини. У цих країнах імагологія виникала як відгалуження від традиційних дисциплін – русистики та совєтології». У Росії питання рецепції однією нацією іншої стали предметом таких наукових робіт, як, наприклад, «Захід і Схід у дзеркалі один одного» (редактор Лев Копелєв, ФРН), «Двісті років разом» А.І. Солженіцина. У літературознавчу імагологію внесли великий вклад А.Н. Веселовський, В.М. Жирмунський, Г.Н. Поспєлов, М.П. Алексєєв, Л.М. Гумільов, Д. С. Лихачов, Ю.М. Лотман, С.С. Аверинцев та ін.

В українській науці проблеми імагології цікавили Дмитра Наливайка. З-під пера цього вченого вийшли ґрунтовні дослідження закордонної рецепції України, її історії та культури («Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст.», 1998), а нещодавно вчений опублікував першу в українській компаративістиці теоретичну розвідку з цієї дослідної галузі - «Літературна імагологія: Предмет і стратегії» (2005).

3. Понятійний апарат імагології.

Літературознавство поки не має в своєму розпорядженні стійкого загальноприйнятого понятійного апарату. Для позначення одиниць, що виражають в художніх текстах уявлення про «чуже», немає закріплених на практиці термінів, сукупність таких одиниць не систематизована. Окремі автори вдаються до використання своєї власної термінології. Так, досліджуючи образ Польщі в творчості Ф.М. Достоєвського, М. Швідерска для позначення понять «образ», «імаготип», «міф чужого» використовує термін «імаготема» (Imagotheme). У «імаготемі» автор виділяє складові елементи - «імагеми» (Imagem), до яких належать усі «польські» персонажі в творах Достоєвського, а також будь-які згадки з області польської історії та культури.

Предметом імагології як компаративної галузі є літературний етнообраз, під яким розуміємо такий літературний образ, що конструює не лише індивідуальні риси, а й етнічну (національну) ідентичність зображуваних персонажів, краєвидів чи історичної минувшини, подаючи певні їхні ознаки як «типові» для відповідної країни, «характерні» для цілого народу.

За Д.Наливайком, безпосередній предмет імагології - літературні образи (іміджі) інших країн та іноземців, що створюються в певній національній чи регіональній свідомості й відбиваються в літературі; за своєю природою і структурою вони є інтегрованими образами, специфічними етно- й соціокультурними дискурсами, що відзначаються значною тривалістю, але не лишаються незмінними. Деякі вчені особливе місце й роль відводять літературознавчій імагології на тій підставі, що «першорядним її (імагології. - Д.Н.) предметом є всетаки література, оскільки з усіх феноменів культури домінуючу роль у формуванні національної свідомості відігравала література» [1; 23].

За своєю структурою літературний етнообраз - це деталь, яка використовується для репрезентації (зображення) усієї нації. За цією референційною віднесеністю (тобто пов'язанням індивідуальних рис зображуваного предмета з певною національною ідентичністю) розрізняють образ власного етнокультурного Я - автообраз (чи авто- імідж, auto-image) та образ Іншого - гетерообраз (чи гетероімідж, hetero-image), а за семантикою їх можна ділити на образи позитивно й негативно забарвлені, символічні, карикатурні, гротескні тощо.

Основоположним для імагології є концепт «свої - чужі», визначений Ю.С. Степановим як «протиставлення, яке, в різних видах, пронизує всю культуру і є одним з головних концептів всякого колективного, масового, народного, національного світовідчуття… Принцип «Свої» - «Чужі» розділяє сім'ї - нас і наших сусідів, родини і клани більш архаїчних суспільств, релігійні секти. І вже цілком концептуально відрізняє «свій народ» від «не свого», «іншого», «чужого»». Саме ця бінарна опозиція покладена в основу імагології: «своє», рідне (наприклад, українське) служить відправною точкою в сприйнятті і оцінці всякого іншого, чужого. Так, католицький Захід усвідомлюється українською релігійною свідомістю опозиційно по відношенню до православної України.

Очевидно, образ «чужого» є архетипом. Під архетипом Юнг розумів «найбільш загальний, фундаментальний і загальнолюдський мотив, початкову схему уявлень, що лежить в основі будь-яких художніх структур». Архетипи відображають колективне несвідоме і складають основу також художніх образів. Віднести до них образ «чужого» дозволяє набір ознак, властивих кожному архетипу (за класифікацією А.Ю. Большакової): типологічна повторюваність, абстрагованість від конкретного матеріалу, матрична функція (тобто продуктивність з точки зору відтворення на її основі нових зразків - варіантів основного протообразу), первинність щодо вироблених модифікацій, «спадковість» (тобто передаваність з покоління в покоління).

А.Ю. Большакова виділяє «бінарні» архетипи, такі як «рух - спокій», «хаотичність - впорядкованість», «місто - село», «життя - смерть» і т. д. З допомогою їх, вважає автор, проводиться структурування зовнішнього світу за методом опозицій. Закладена в бінарному архетипі «ідея напруженого діалогу антиномічних величин» багато в чому зумовлює структуру людського мислення. До бінарних архети- пів відноситься також концепт «свої - чужі», він структурує зовнішній світ за методом опозиції, складаючи основу імагологічних досліджень.

Питання ставлення до «чужого» за характером, менталітетом, культурою хвилювали людство протягом всієї його історії. Про це свідчать фольклор і художня література різних народів. Як зазначає Г Гачев в книзі «Ментальності народів світу», «для первісного племені інші - це вже не «ми», «нелюди», частина природи. Ще в Давньому Єгипті семіти зображувалися білими, негри чорними, єгиптяни жовтими, лівійці червоно-коричневими. Потім греки виявили куди більше людей, на себе не схожих, і назвали їх «етноси» (народ, порода)». Міфічні уявлення про «інших» відбивалися вже в ранньому фольклорі. З античних істориків і філософів, які вивчали «інші» народи, можна назвати Страбона («Географія»), Геродота («Історія»), Платона («Держава», «Закони»). Географічні відкриття, подорожі, торгівля, війни, міжнаціональні контакти сприяли «впізнаванню» народами один одного.

В епоху Просвітництва поширенню знань про «чужих» народів особливо сприяв літературний жанр подорожей. У Росії цього жанру віддали данину Є.Р. Дашкова («Подорож російської дворянки», 1775), Д.І. Фонвізін («Листи з Франції», 1777-1778), Н.М. Карамзін («Листи російського мандрівника», 1791-1792). Досліджуючи літературу подорожей, О. Кулішкіна назвала цей жанр «травелогом», тобто «відкривання нових просторів» (перетину кордонів, зіткнення» свого «і» чужого «)» [6, с. 230].

Романтизм, як відомо, проявив поглиблений інтерес до національної самосвідомості народу, до самобутності національної культури і літератури, до color local, до національної мови та фольклору. Про це писали Гердер («Голоси народів у піснях», 1779), Гете («Загальні роздуми про світовій літературі», 1830) та ін. Створюючи образи персонажів інших національностей (згадаємо тему Криму, циган і молдаван у Пушкіна, малоросів у Гоголя, горців Кавказу у Лермонтова і т.д.), художня література цього періоду відобразила стереотипи інших культур, що вже склалися в народній свідомості. В епоху постромантизму (у Толстого, Тургенєва) подібні теми національного життя отримали конкретно-історичне трактування.

Спектр посередницьких жанрів, які розповсюджують етнокультурні образи, не лише фіксуючи, а й формуючи історію міжкультурного спілкування і взаємопізнання, надзвичайно широкий: мандрівничі записки, звичаєва (етологічна) повість, історичний, ідеологічний, пригодницький роман, а також переклад, критична рецепція, публіцистична есеїстика тощо.

У літературному творі головну роль у створенні образу чужої країни і перш за все уявлення про чужий національний характер відіграють персонажі-іноземці, носії «чужого» менталітету і культури. Наприклад, черкеска і татарка Бела у Лермонтова, циганка Земфіра і полька Марія в «Борисі Годунові» Пушкіна, українці Тарас Бульба, Солоха, коваль Вакула у Гоголя, німці Тузенбах («Три сестри» Чехова) і чоловік Олени («Біла гвардія») Булгакова. Ступінь розкриття персонажа-іноземця може бути різним - від концептуалізації зображення його характеру до простої згадки про нього. Про концептуальний підхід письменника до створюваного ним образу можна говорити остільки, оскільки зображувана особистість персонажа (характер, «жива» людина) виступає в контексті твору як художнє ціле. Наприклад, Герман в «Піковій дамі» Пушкіна, Штольц в «Обломова» Гончарова, Інсаров в «Напередодні», Лем у «Дворянському гнізді» Тургенєва.

«Живі» герої - не єдине джерело формування образу «чужого» в літературі. Дуже часто стереотипні уявлення про «інші» нації в тексті художнього твору містяться у висловлюваннях героїв. У «Піковій дамі» Томський говорить: «Герман німець: він розважливий!» Вони виникають також у ході сюжету, створюються за допомогою предметних подробиць і стилістичними засобами - порівняннями, лексикою, тропами і т.п. Елементи (способи) побудови образу іншої нації дуже різноманітні, тому художній текст являє собою багаторівневий об'єкт імагологічного дослідження. Обсяг матеріалу такого дослідження може варіюватися. Так, можна говорити про образ чужинця (іншої країни) в окремому творі конкретного автора, у творчості письменника в цілому, в національній художній літературі певного періоду або національній літературі в цілому, і навіть - у світовій художній літературі.

Наприклад, підсумовуючи дослідження образу Росії та росіян в англійській літературі ІХ-ХІХ ст., Н.П. Михальська виділяє такі основні його елементи: ідея величини / величі країни (величезні простори, оточені величезним морем). Уявлення про країну, неймовірно багатої продуктами, товарами, людьми, «могутніми» в своїй єдності і кількості (сімейний початок, «бджолиний рій»), здатними, «воспламенившись гнівом», здобувати перемоги, проявити військову могутність. Блиск і розкіш царського двору (концептуалізованими персонажами виступають найчастіше російські монархи, рідше - узагальнені образи селян) різко контрастує з бідністю народу, його рабською покірністю і безправ'ям. «Цивілізованим» англійським мандрівником проста російська людина найчастіше сприймається як «дикун-варвар» (іноді - брехливий, іноді - прямодушний), упереджений до п'янства. Протягом століть зберігається характеристика благозвучності і багатства російської мови. Незмінним символом залишається уявлення про російську зиму (холод, сніг, мороз). Атрибути Росії в сприйнятті англійців - ікона і сокира. Тварини, які більш за все асоціюються з Росією, - «лютий бурий (російський) ведмідь», під стать характером російської людини, і вовк. Кожен з цих елементів подається у казковій формі: країна не просто велика, але величезна, багатство - незчисленне, злидні - небачені, рабство - повне, влада - абсолютна, мороз - жахливий, життя - суворе …

Образ країни, народу може формуватися також алегоричними засобами. «Своєрідною метафорою, розгорнутою в широкому політичному, соціологічному та естетичному контексті для позначення дивовижного сплаву в російській національному характері елітарного європейського та національного селянського», Н.А. Соловйова назвала сцену, в якій Наташа Ростова йде в російський танець («Війна і мир» Л. Н. Толстого). Сенс цієї метафори - у відображенні двоякої структури «руськості» в металітеті дворянства XIX в.: Поєднання в ньому європейської орієнтованості (в плані світської культури, мови спілкування, стилю мислення) і почуття національної приналежності, тобто поєднання відкритості західному впливу та збереження російської ідентичності. Наталчин танець - ніби «діалог культур» (аристократичної і селянської) всередині однієї російської культури і між двома - російською та європейською.

Стереотипні уявлення одного народу про інший можуть бути константними (зберігаються незмінними протягом довгого часу) або історично нестабільними, що пов'язано, як правило, зі зміною характеру міжетнічних відносин. Так, на початку XIX ст., як пише А.П. Садохін, Європа вважала німців (і вони самі поділяли цю думку) «непрактичним народом, схильним до філософії, музики, поезії і мало здібної до техніки і підприємництва. Але відбувся промисловий переворот у Німеччині - і цей стереотип став анахронізмом». Уявлення про ощадливість, акуратність, розважливість німців більш ніж стабільне.

Таким чином, в основі стереотипізування лежить історичний досвід народу - досвід взаємодії з тією чи іншою нацією. Фактором, який спонукав до пізнання і оцінки всякого «чужого», «іншої» культури, часто є дивуванням перед незвичним, незнайомим. В умовах глобалізації культури питання про шляхи виникнення стереотипних уявлень про «чужинців», представника тієї чи іншої нації, і про трансформацію цих стереотипів - істинних і хибних - в масовій свідомості

стоїть дуже гостро. Розвиток імагології пов'язаний із необхідністю сприяти взаєморозумінню між народами і має певну гуманітарну мету.

4. Національні стереотипи в дискурсивному висвітленні.

Дослідники звернули увагу, що на рівні побутового мислення індивідуальна й колективна психіка мають властивість творити стереотипи - звичні стійкі уявлення стосовно різних сфер життя, зокрема й міжнаціональних взаємин. Про німців звичайно говорять, що вони акуратні й пунктуальні, іспанців вважають гордими й палкими, а французів - влюбливими та легковажними. Фраза «типовий німець» чи «типовий француз» зрозуміла співрозмовникам і не потребує додаткових пояснень, бо ґрунтується на стереотипах, які приписують тому чи тому етносу певний набір характерних рис. Справді: за французами міцно закріпилися легковажність і старанність у любові, за німцями - педантичність, любов до порядку, докладність і помірність у всьому, за росіянами - лінь і загальна розхлябаність натури. Італійці (і взагалі всі жителі півдня) в нашому уявленні обов'язково гарячі, пристрасні, перебільшено жестикулюють. Сіверяни, навпаки, загальмовані, повільні, довго міркують. Грузини - велелюбні, ревниві і неодмінно влаштовують нескінченні застілля. Українці (у всякому разі, судячи з анекдотів) - скупуваті і «собі на умі», при цьому занадто поступливі, терплячі і працелюбні. Англійці - холодні, діловиті. Американці - широко усміхнені, але при цьому постійно щось підраховують. Поляки - горді і зарозумілі. Чукчі … Втім, не будемо про чукчів. У кожної нації обов'язково існують свої «чукчі»: в Америці це техасці, в Англії - ірландці, в Росії - жителі Уралу, а в Чернівцях анекдоти ходять про сусідів молдаван (питання: «Скільки молдаван потрібно, щоб ввернути нову лампочку? «Відповідь:» Дев'ять. Один стає на табуретку і тримає в руках лампочку, четверо беруть табуретку за ніжки і йдуть за годинниковою стрілкою, а ще четверо йдуть у протилежному напрямку, щоб голова не закрутилася»).

У XVIII столітті були створені дві подібні за задумом таблиці, що містять порівняльні оцінки якостей європейських народів (російська і німецька). Згідно російської таблиці, німець - це аж ніяк не ворог, яким він стане пізніше. У цьому образі «прозирає добродушний гумор, поки ще спокійне визнання факту існування поруч людини іншого складу, ніж свій, російський, і наївне переконання, що російський народ володіє нібито чимось, що вище і вченості, і спритності, і хитрощів, і багатства». Щоправда, як свідчать приказки, приповідки, «німець хитрий - мавпу вигадав», «німець без штуки і з лавки не звалиться», «німець своїм розумом доходить, а російський очима». Німець «безбожно і смішно перекручує російські слова; він вчений, а не знає чогось найпростішого; він, трапляється, хизується своєю вченістю <…>, але його можна обвести навколо пальця; він скупий, і це погано, але разом з тим він дбайливий, акуратний господар <…>».

Згідно німецької таблиці, «московит» володіє злобним характером, слабким розумом, його порівнюють з ослом, головний його порок - підступність. Про країну, де живуть «московити», говориться, що вся вона покрита снігом, і росіянин, який любить проводити свій час у сні, закінчує своє життя в снігу».

На цих умовних етнічних атрибутах засновано багато анекдотів, жартів, історій; від них відштовхується чимало літературних етнообразів, використовуючи стереотипний матеріал для створення певного естетичного ефекту. Приміром, у «Енеїді» І.Котляревського зі стереотипних уявлень вибудовано комічну модель тодішньої багатонаціональної Європи у вигляді острова Цірцеї, на якому ця чарівниця перетворює прибульців на тварин відповідно до етнічного походження: працьовитого хохла - на вола, упертого ляха - на барана, бородатого москаля - на козу, хитрого пруса - на лиса, вимуштруваного австрійця - на журавля, мистецького італійця - на мавпу, войовничого француза - на собаку тощо.

Дж.Лірсен навів список деяких стійких структурних подібностей, які можна знайти в таких репрезентаціях різних країн:

- північ практичніша, діловитіша, прозаїчніша, індивідуалістичніша й вільнолюбніша за південь цієї країни, котрий більш ідилічний, безтурботний, але менш надійний чи діловий;

- периферія певної території більш традиційна, позачасова, відстала, «природна», а центр космополітичніший, модерніший, прогресивніший, «культурніший»;

- національні стереотипи завжди суперечливі: їхні найхарактерніші атрибути містять власні опозиції. Так, французи строгі, раціональні, незворушні (тип - Жіскар д'Естен), а також збудливі, поривчасті, пристрасні (тип - Луї де Фюнес); англійці люблять чай, поважні, із твердим характером (тип - міс Марпл чи Філіас Фоґ) і водночас - нонконформісти, дратівливі (тип - Вінстон Черчіль, Джон Буль); німці - хоробрі захисники терпимості та свободи, а ще - нудні буржуа, захоплені миттям вікон… Кліше «країна контрастів» можна прикласти до будь-якої країни.

До того ж, за спостереженням Дж.Лірсена, стереотипи можуть бути позитивними або негативними залежно від політичних обставин і позиції автора: країни, які становлять загрозу в політичній чи економічній конкуренції, описуються в негативному освітленні, що зумовлює ксенофобію, а країни, котрі не становлять жодної загрози, зображуються у привабливому освітленні, що породжує екзотизм та ксенофілію. Тому зі зміною політичних обставин може змінюватися образ країни. Скажімо, коли Іспанія стала менш владною, її образ почав дрейфувати до бігуна привабливої екзотики: від герцога Альби та інквізиції до «Кармен», серенад, фламенко, боїв биків і клацання кастаньєт. І навпаки - коли Німеччина розвинулася в ХІХ ст. в індустріальну імперіалістичну силу, її образ змінився від романтичних поетів і музикантів (Шуберт, Ейхендорф) до пруських офіцерів і божевільних учених.

Висновки. Образ змінюється не тому, що змінюється приписуваний певній нації характер, а тому, що змінюється ставлення до країни. Звідси випливає необхідність дискурсивного підходу: імагологія повинна вивчати не лише зображену іноземну країну, а й контекст зображення, авторську позицію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити