АСТРОНОМІЯ - ДИТЯЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ - ФОЛІО 2005

X

АСТРОНОМІЧНІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Приймачі астрономічних зображень

Сучасні електронні засоби реєстрації

Проте навіть астрофотографія, що надала людству величезні можливості і потужний поштовх до розвитку багатьох розділів астрофізики та космології, вже не задовольняє зростаючих потреб сучасної наукової спільноти. Подальше вдосконалення методів та засобів реєстрації світла, що збирається у фокальній площині телескопів, привело до появи цілої низки електронних приладів.

Піонером серед таких приладів став фотоелектронний помножувач, що й досі активно застосовується для фотометрії точкових джерел світла. Суть його роботи полягає в тому, що використовується матеріал, який помножує кількість електронів на виході порівняно із вхідною їх кількістю. Наприклад, можна використати такий фотоелектрод, із якого один фотон здатний вибити 2 електрони. Якщо розташувати каскадом кілька таких фотоелектродів, то на виході можна отримати значне помноження вхідного сигналу.

Трохи пізніше, услід за фотоелектронними помножувачами, учені почали вводити до астрономічної спостережної практики цифрові технології і разом з ними — так звані прилади із зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Це —відомі багатьом із вас матриці, що є одним із найважливіших вузлів цифрових фотокамер, відеокамер тощо. Принцип їхньої дії полягає в тому, що кожен піксель (точка) зображення утворюється окремим фоточутливим елементом. Щоправда, в астрономічних ПЗЗ-камерах такі елементи мають набагато більшу чутливість, ніж у побутових камерах.

image170

ПЗЗ-камера SBIG ST8e на окулярному вузлі телескопа

Саме завдяки сучасним ПЗЗ-камерам аматори астрономії мають змогу конкурувати із професіоналами навіть у таких областях, як відкриття нових комет та астероїдів, спостереження Наднових зірок в інших галактиках тощо. Якщо для досягнення телескопом його граничної фотографічної зоряної величини потрібні годинні експозиції, то за допомогою ПЗЗ-камер візуальний ліміт (гранична візуальна зоряна величина) досягається вже за одну хвилину! Новітні засоби реєстрації астрономічних зображень надають також широкі можливості для детальних спостережень об’єктів Сонячної системи.

Треба сказати, що багато зроблено аматорами на терені вдосконалення побутових засобів реєстрації зображень з метою їхньої адаптації до астрономічних цілей. Так, широкого використання отримала переробка веб-камер та пристосування їх до телескопів з метою подальшого використання для планетної зйомки. Такі пристрої зручно також використовувати для отримання зображень досить яскравих і великих об’єктів та подій — сонячних та місячних затемнень, проходжень планет диском Сонця тощо.

Застосування побутової техніки в астрономічних спостереженнях не обмежується використанням веб-камер. Для спостережень метеорів аматори, наприклад, широко пристосовують звичайні побутові відеокамери. Це дозволяє проводити детальніший моніторинг метеорної активності та неодноразово повертатися для аналізу даних, отриманих за певний період спостережень.

Поширення нових сучасних технологій отримання зображень значно розширило діапазон їхнього використання в аматорській астрономічній практиці та надало аматорам можливості отримувати цінніші для сучасної науки результати.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити