АСТРОНОМІЯ - Навчальний посібник для профільної школи 2017

Як працювати з посібником

Посібник містить три частини — «Космографія», «Основи астрономії» та «Космософія». Вони вміщують навчальні матеріали, які розкривають наукову, світоглядну та культурологічну складові змісту профільного курсу астрономії для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Структуру, зміст і методичний апарат посібника укладено й дібрано з позицій діяльнісного, практико-орієнтованого підходу до навчально-пізнавальної діяльності учня. Навчальний матеріал не лише відповідає сучасному стану астрономічної науки, але й відображає її соціальну роль і значення в культурі. Він зорієнтований на інтелектуальний розвиток учня у процесі навчання (головно самонавчання).

Навчальний матеріал посібника структуровано так, щоб це максимально сприяло його опануванню. На початку кожного параграфа сформульовано навчальні цілі, яких треба досягти після його вивчення. В кінці параграфа наведено ці ж цілі, але вже як результати навчальної діяльності — їх ви маєте підтвердити, виконавши навчальні завдання та відповівши на запитання для самоперевірки. Якщо у вас виникають труднощі з відповіддю, то це означає — ви не засвоїли навчальний матеріал. Радимо ще раз опрацювати матеріал параграфа, а в разі потреби — звернутися за консультацією до вчителя.

Перед початком опанування змісту основного тексту параграфа, повторіть, або відновіть в пам’яті, інформацію про яку йдеться в пункті «Актуалізація раніше набутих знань і компетентностей». Також прочитайте і візьміть до уваги «Методичні поради щодо опанування навчального матеріалу».

Параграфи посібника містять основний текст — загалом стислий опис навчальної теми, якій вони присвячені. Цей текст радимо прочитати ретельно, без поспіху. Деінде в ньому ви зустріните риторичні запитання, чи запитання, що закликають згадати попередньо вивчений матеріал, або ж запитання, на які потрібно дати відповідь. Зробіть це, тобто повторіть матеріал, подумайте і знайдіть відповідь на поставлене запитання. І лише після цього продовжуйте читати далі. Більшість термінів, виділених курсивом, пояснено в самому тексті. Якщо трапляються незрозумілі терміни, радимо звертатися до Термінологічного астрономічного словника, вміщеного на Українському астрономічному порталі (http: // www. astro svit. in. ua/astroslovnyk).

Жирним шрифтом у посібнику виділено найважливіші поняття цього курсу астрономії, які вам доцільно опанувати, тобто зрозуміти їх суть, навчитись використовувати під час подальшого вивчення астрономії.

Частину навчального матеріалу посібника подана в Додатках. Він є не обов’язковим для всіх, але ми радимо опрацьовувати і його — у такому разі ви глибше і краще знатимете астрономію.

Посібник ілюстровано великою кількістю рисунків. Наголошуємо — ілюстративний матеріал є важливою складовою навчального матеріалу, а тому радимо працювати з ним також вдумливо. Бажано зрозуміти, що зображено на малюнку, а для цього потрібно прочитати підпис під ним. В основному чи додатковому текстах подано посилання на рисунки й коротко сказано, що на них зображено.

Окремі параграфи містять «Еталонне завдання» — це типова задача, розв’язування якої базується на тих знаннях, які ви маєте отримати, опанувавши матеріал параграфа. Задачу називаємо типовою, бо як за схемою її розв’язування, так і за даними, які в ній фігурують, можна розв’язувати низку інших, схожих, задач.

Кожен параграф посібника вміщує Висновки — стислий опис навчального матеріалу, який було викладено в тому чи іншому параграфі.

Зверніть увагу на практичні роботи, що є частиною окремих параграфів і які варто виконати, опановуючи навчальний матеріал. Радимо виконувати їх самостійно, наприклад, спостерігати характерні сузір’я чи фази Місяця. Поради щодо спостережень небесних об’єктів подано на сторінках посібника.

Умістити всю інформацію, яка стосується навчального матеріалу, на сторінках посібника не можливо. Її дуже багато. Тому в кожному параграфі посібника є пункт «Додаткові та цитовані джерела інформації» в якому наведено посилання на літературні джерела чи сторінки інтернет-ресурсів астрономічного змісту. Загалом, розглядайте цей посібник не стільки як

підручник, а яка своєрідний дороговказ, що спрямовує вас на вивчення певного матеріалу. Використовуйте можливості інформаційно-навчального середовища курсу астрономії загальноосвітньої школи яке формують Український астрономічний портал і сайт «Астроосвіта». Користуйтеся додатковими джерелами інфомації. Читайте тексти, переглядайте світлини і відеозображення. Думайте, міркуйте щодо прочитаного і побаченого. Працюйте самостійно. Це не дуже легко, окремі питання можуть бути для вас складними, але завжди наймагайтеся їх опанувати. Тільки в такому разі ви досягнете навчальних цілей.

Отже, посібник перед вами. Все інше у вивченні астрономії залежить тільки від вас. Навчайтеся!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити