Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

ПЕРЕДМОВА

Астрономія — одна із рушійних сил науково-технічного прогресу, що збагатила людство якісно новим світоглядним знанням, особливо в космічну еру, про близький і далекий Всесвіт, виокремивши особливу гуманістичну роль у його освоєнні. Завдяки астрономічним відкриттям здобуто якісно нові знання стосовно фізико-хімічних та енергетичних процесів, що відбуваються в надрах Сонця й інших зір, еволюційних явищ у Сонячній системі та позасонячних планетних системах, еволюційних процесів у нашій Галактиці — Молочному Шляху — й інших галактиках та їхніх скупченнях і надскупченнях, а також, що головне, щодо великомасштабних структур спостережуваного нами Всесвіту в цілому.

Астрономія стимулювала пошук об’єднання фундаментальних взаємодій, підтвердила висловлені А. Ейнштейном новітні просторово-часові уявлення, істотно поглибила наші знання про Землю та близький космос. Означила за відкриттями останнього двадцятиріччя, що прискорення Всесвіту зумовлює темна енергія (75 % розподілу густини матерії), тоді як частки видимої і прихованої густини маси матерії Всесвіту становлять відповідно 4 і 21 %. Саме ця нова парадигма світоглядних понять спонукає астрономів і фізиків намічати орієнтири астрономічних і космічних перспективних досліджень для розуміння їх як фахівцями, так і аматорами. У цьому аспекті наша надія — молоді науковці, які отримали гарні знання й вирішили присвятити свої творчі сили астрофізиці.

Позагалактична астрономія — найновіший розділ астрофізики. Її сучасні досягнення сформовані здебільшого за даними потужних наземних оптичних телескопів і радіотелескопів, а також космічних обсерваторій, особливо у спектральних діапазонах, недосяжних з Землі (рентгенівський, гамма, інфрачервоний, далекий ультрафіолет). Результати цих спостережень здебільшого випереджають теоретичні дослідження. Тому позагалактична астрономія базується на емпіричних залежностях і висновках, які потребують від читача базових знань не тільки з астрономії, а й фізики, хімії, математики.

Автори намагалися найсучасніші дані подати поряд із класичними результатами, описуючи їх в окремих випадках в історичному контексті розвитку досліджень. Відходом від стереотипного викладення матеріалу за типами об’єктів, які вивчає позагалактична астрономія, є відображення більш цілісної картини щодо основних фізичних властивостей нормальних галактик. Винятком є розд. 1, в якому докладно описано структуру та характеристики нашої Галактики.

У розд. 2 і 3 відповідно наведено морфологію галактик та основні параметри, надані поверхневою фотометрією галактик.

Методи, використовувані для автоматичної морфологічної класифікації галактик у сучасних спостережуваних оглядах, що містять мільйони об’єктів, та основні каталоги і бази даних галактик подано у розд. 4.

У розд. 5 розглянуто встановлені шкали відстаней до галактик за визначеними реперними об’єктами (цефеїди, нові й наднові зорі, найяскравіші зорі, кулясті скупчення), емпіричними залежностями (за законом Габбла, функцією світності планетарних туманностей, методами Таллі— Фішера і Фабер—Джексона) та іншими індикаторами відстаней.

Обертання, лінійні розміри, світність і маси галактик, у тому числі відношення маси до світності, яке є доказом існування темної матерії в гало галактик, описані в розд. 6—8.

Автори вдячні рецензентам: академіку НАН України, доктору фізико-математичних наук Я.С. Яцківу, кандидату фізико-математичних наук С. Кравчуку і доктору фізико-математичних наук Б. Новосядлому за корисні зауваження та поради, кандидатам фізико-математичних наук О. Мельник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та В. Ахметову (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), студентам фізико-математичного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» за надання окремих оглядових матеріалів, що стали в нагоді в підготовці посібника, а також аспірантці Д. Добричевій (ГАО НАН України) за технічну допомогу в підготовці рукопису.

Матеріал посібника базується на курсі лекцій «Позагалактична астрономія», що викладали на кафедрі астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: у 2000—2001 роках І.Б. Вавилова, а з 2002 року Ю.М. Кудря, та окремих розділах курсу лекцій з астрофізики, який читала у 2000— 2013 роках І.Б. Вавилова на фізико-математичному факультеті НТУУ «Київський політехнічний інститут». Досвід спілкування вже не з одним поколінням студентів засвідчує, що посібник пройшов випробування і в подальшому сприятиме підготовці молодих астрономів та формуванню наукових знань у цій галузі науки.

АвториВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити