Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 6

ОБЕРТАННЯ І РОЗМІРИ ГАЛАКТИК

6.5.Екстремальні відношення осей спіральних галактик

Лінійні розміри галактик є вагомими при розрахунках відношення осей галактик, а отже, й при оцінках параметрів обертання. Тому питання щодо можливостей стиснення галактик є істотним у теорії зоряних систем. Значення х ξ (b / а)спр ≈ 0,3, можливо, визначає динамічну границю стійкості еліпсоїдальних форм. Підтвердженням цього є відсутність еліптичних галактик типу Е8 та більш стиснутих. Наведене значення, ймовірно, — верхня границя х для спіралей. За нижньою границею х можна було скласти уявлення про межі стійкості плоских систем. Для вимірювання цієї границі найпридатнішими є спіральні галактики, що спостерігаються з ребра: для них видиме відношення осей є справжнім відношенням. Однак пряме вимірювання осей ускладнюється низкою обставин. А саме чи враховувати при вимірюванні діаметрів галактики сфероїдальну складову, на якому рівні яскравості їх вимірювати, як зіставляти розміри у різних фільтрах, чи враховувати ефект позірного сплющення, чи дійсно кут нахилу становить 90°?

Таблиця 6.2. Максимальні значення відношення осей спіральних галактик різних морфологічних типів

Тип

Кількість

υ-1 = (а/b)вид

x-1 = (а/b)спр

Sb

156

13,0

14,1

Sbc

579

15,3

17,2

Sc

1666

19,2

22,0

Scd

996

19,5

22,4

Sd

755

22,4

27,0

Всі

4454

22,4

25,8

Ці та подібні питання виникають при формуванні списків галактик, які містять інформацію про їхні лінійні діаметри. Розбіжність методів вимірювання зумовлює розбіжність оцінок найменшого значення х ξ (b / а)спр . Наприклад, для галактики UGC 2370 = FGC 355 ξ PGC 10956 розміри, наведені в каталозі UGC — 3,0' х 0,10', тобто х-1 = 30 ; у каталозі PGC— 2,8' х 0,10', тобто х-1 = 28; у каталозі FGC — 2,43'х 0,15', тобто х-1 = 16,2. Воронцов-Вельямінов стверджував, що існують галактики з відношенням осей, яке дорівнює 40. У каталозі FGC для однієї з таких галактик відношення осей ~16. Ці приклади свідчать про некоректність пошуку окремих «рекордсменів» та необхідність залучення статистичного підходу.

Для цього було використано вибірку з каталогу FGC. Максимальні справжні відношення осей х-1 оцінювали, обчислюючи асимптотики їхніх функцій розподілу на базі асимптотики функції розподілу за видимими відношеннями осей u-1. Останню визначали апроксимацією розподілу за спостережуваними даними. У табл. 6.2 наведені максимальні значення відношень осей u-1 та х-1 (Кудря Ю.М. та ін., 1994) для різних морфологічних типів спіральних галактик для всієї використовуваної вибірки.

Таким чином, найправдоподібніша оцінка максимального відношення великого діаметра до малого становить 26. Можна сподіватися, що за цією оцінкою можна дійти висновку про границю стійкості плоских зоряних систем, що обертаються.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити