Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 6

ОБЕРТАННЯ І РОЗМІРИ ГАЛАКТИК

6.10.Моделі галактик за кривими обертання

За спостережуваними кривими обертання моделюють склад галактики. Р. Санчизі та Т. ван Альбадо прийняли двокомпонентну модель галактики NGC 3198. На рис. 6.10 показаний розклад кривої обертання на ті її частини, які залежать від мас диска та гало з темної матерії. Як бачимо, сумарна модельна крива обертання добре апроксимує спостережувані дані (точки з «вусами» — похибками вимірювання).

На рис. 6.11 відповідно до розкладу кривої обертання для NGC 3198 наведено залежності M(r) для диска та гало.

Розклад загальної маси на масу диска та масу гало є неоднозначним, оскільки для цього необхідно знати співвідношення маса—яскравість для диска. Для такого розкладу розглядають модель так званого максимального диска, в якій передбачалося, що якнайглибша частина кривої обертання визначається винятково видимою матерією в диску, тобто нехтують масою темної речовини (якщо вона і є) у самому центрі.

У більш складних моделях приймають до уваги, крім гало та диска, і балдж, і газ. У цьому разі може прийматися різна залежність швидкості обертання цих компонент від відстані до центру. Такі моделі дають добре наближення кривої обертання. На рис. 6.12 показаний розклад кривої обертання за чотирма компонентами для NGC 157.

Рис. 6.10. Двокомпонентне моделювання кривої обертання NGC 3198

Рис. 6.11. Залежність M(r) для диска та для гало темної матерії


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити