Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 6

ОБЕРТАННЯ І РОЗМІРИ ГАЛАКТИК

6.13.Форма спіральних рукавів

Е. фон дер Пален (1911) спробував описати форму спіральних рукавів математичною кривою. Він виявив, що два основних рукава М 33 досить добре апроксимуються логарифмічною спіраллю, однак вони мають різні швидкості закручування та відстоять одна від одної не на 180°. Детально дослідив це питання К.-Г. Данвер (1942). Для 98 галактик він вивів параметри логарифмічної спіралі:

Він показав, що спіралі перетинають радіальні напрямки під кутами 54—86° за середнього значення 73,4°. Середня кутова довжина спіралей становить приблизно 300°.

У 1967 році Караченцев і Караченцева, досліджуючи вибірку зі 116 галактик, що спостерігаються пласом, дійшли висновку, що форма спіральних рукавів — архімедова спіраль:

Середня кутова довжина дорівнює 250° при дисперсії 114°, причому в окремих випадках вона сягає 750°.

Однак найпоширенішим є твердження, що форма рукавів — все-таки логарифмічна спіраль. У табл. 6.3 для деяких спіральних галактик (наявних у каталозі Мессьє) наведені значення кутів нахилу спіралей, визначених К. Гарсіа-Гомесом та Е. Атанассоулі (1993) за методом фур’є-аналізу. Рукава простежувалися за зонами Η II. У таблиці наведені також габблівський морфологічний тип, клас рукавів (за Ельмегрінами) та максимальна швидкість обертання галактики. Всього у цій праці розглянуто 44 спіралі, за якими було помічено такі закономірності: 1) значення кута нахилу має тенденцію зменшуватися з габблівським морфологічним типом (коефіцієнт кореляції ρ = -0,6); 2) галактики з добре розвиненою спіральною структурою (великі значення класу рукавів) мають більший кут нахилу; 3) галактики з більшою швидкістю обертання мають більші кути нахилу, при цьому коефіцієнт кореляції невеликий (ρ = 0,5).

Таблиця 6.3. Значення кута нахилу спіралей для деяких яскравих галактик з каталогу Мессьє

Назва галактики

Кут

нахилу

Тип

Клас

спіралей

Vmax, кМ/с

NGC 224 = M 31

82,3

Sb

-

240

NGC 598 = M 33

60,8

Scd

5

105

NGC 628 = M 74

77,6

Sc

9

300

NGC 3031 = M 81

71,9

Sab

12

336

NGC 3992 = M 109

80,4

Sbc

9

293

NGC 4254 = M 99

77,4

Sc

9

242

NGC 4303 = M 61

76,9

Sbc

9

150

NGC 5194 = M 51

78,3

Sbc

12

250

NGC 5236 = M 83

73,2

Sc

9

250

NGC 5457 = M 101

65,1

Scd

9

235


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити