Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 7

СВІТНІСТЬ ГАЛАКТИК

7.4.Функція світності та функція густини галактик

Нехай N(M, х, y, z)dMdV — кількість галактик, що знаходяться у елементарному об’ємі dV = dxdydz з координатами х, y, z і мають абсолютні зоряні величини від M до M + dM. У припущенні, що світність галактик не корелює з їхнім розташуванням, запишемо

Тут φ(Μ) — диференціальна функція світності (ФС), тобто φ(Μ)dM — частина всіх галактик, що мають абсолютну величину від M до M + dM ; n(x, y, z) — функція просторової густини галактик, тобто n( x, y, z )dV — кількість галактик (усіх світностей) в одиничному об’ємі з координатами x, y, z. За означенням функція світності нормована на одиницю:

(Зауважимо, що є інший підхід до нормування функції світностей, коли (7.11) не приймається. Тут буде використано найпростіший варіант з нормуванням (7.12).) Тут функція світності визначена через абсолютні зоряні величини. Але оскільки виконується співвідношення

функцією світності називають функцію розподілу за світностями, φ(L).

Інтегральна функція світності — це відносна кількість галактик зі світностями, меншими за дане значення світності (або теж саме для абсолютних величин). Зв’язок диференціальної та інтегральної функцій світності має вигляд

Якщо розглядати функцію світності φ(M) для всіх галактик, незалежно від їх морфологічного типу, у достатньо великому об’ємі Всесвіту, то φ(M) інтерпретується як універсальна функція світності. Зрозуміло, що поняття універсальної функції світності — деяка ідеалізація, оскільки знайти абсолютно всі світності галактик у певному об’ємі малоймовірно.

На практиці ФС визначають залежно від таких чинників:

• розташування та оточення галактик вибірки (галактики скупчень, галактики поля, галактики войдів тощо);

• морфологічного типу галактик;

• класів поверхневої яскравості;

• обмежень на видиму величину (можливостей реєстрації галактик та вимірювання видимої величини);

• та багатьох інших.

Зауважимо, що наведений поділ ФС є умовним. Наприклад, якщо потрібно визначити ФС галактик скупчень, то оскільки ця вибірка збагачена еліптичними галактиками, ми по суті складаємо ФС галактик ранніх типів. Або, якщо потрібно знайти ФС галактик Місцевого об’єму, то ця вибірка має бути збагачена карликовими системами.

Залежно від частотного діапазону розрізняють

• оптичну (у видимому діапазоні ФС);

• інфрачервону ФС;

• функцію радіосвітностей;

• рентгенівську ФС.

Крім галактик розглядають ФС квазарів, активних ядер галактики тощо.

На практиці використовують як непараметричне подання ФС (у вигляді гістограм), так і аналітичне (параметричне).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити