Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 8

МАСИ ГАЛАКТИК

8.3.Визначення маси за профілем поверхневої яскравості

До зоряних скупчень теорему про віріал застосовував Еддінгтон (1916). А використати теорему про віріал для визначення мас еліптичних галактик (М 32) першим запропонував Поведа (1958). Застосування цієї теореми є більш коректним для галактик E і S0, але з осторогою її використовують і для балджів спіралей. Запишемо подвоєну кінетичну енергію галактики:

де MT — повна (віріальна) маса галактики; σ2— дисперсія швидкостей зір. Приймаючи, що у еліптичних галактиках зорі рухаються орбітами з великим ексцентриситетом, за оцінку дисперсії можна прийняти спостережувану дисперсію радіальних швидкостей, обчислених спектроскопічно. Тоді для потенціальної енергії запишемо

де M(r) — маса галактики в межах сфери радіусом r; Rg — «радіус» галактики. Базуючись на дослідженнях М. Шварцшильда, Поведа припустив, що відношення маси до світності є сталим для даної галактики, M(r)/L(r) = K = const (L(r)— світність в межах просторового радіуса r). Тоді для повної маси галактики маємо

Тепер постає задача обчислення через спостережну величину — розподіл поверхневої яскравості I(r), яка пов’язана з просторовою густиною світності j(R):

Це є інтегральним рівнянням (3.36) для j(R) (див. розд. 3); його формальний розв’язок наводиться в (3.37). Якщо j(R) знайдено, то світність L(r) можна визначити так:

У часи Поведи було розроблено аналітично-графічні методи розв’язання задачі визначення L(r) за I(r). Поведа скористався

двома з них: де Вокулера (1953) і Шварцшильда (1954), та отримав масу еліптичної галактики М 32 (супутника Андромеди): Мм 32 = 5 · 108 Мʘ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити